Tag Archives | neptunseminaret

Neptunseminaret – Tone Moseid – ABM-utvikling

Lite innlegg utenfor programmet Etablert samarbeid mellom ABM-utvikling og Kulturrådet – Kulturrådet har 1. mill til utvikling av infrastruktur for formidling av innkjøpt kulturfondlitteratur i ebokformat Utfordringer: Teknisk infrastruktur Ivareta hensikten med innkjøpsordning ivareta rettighetshaverene To prosjekt: Buskerudprosjektet år to, Ryfylke – nettbiblioteket, alternativ til Buskerudprosjektet – skal velge leverandør – løsning for små bibliotek […]

Neptunseminaret – Paneldebatt

Dag Erlend Lohne Mohn – Hvorfor er Buskerudmodellen skremmende? Vi må tørre å få opp forskjellige modeller på bordet. Skal ikke være teknologistyrte. Må spille på lag med ny teknologi. Å stritte imot ikke lønner seg på lang sikt. Biblioteket er ikke til for å bevare bokbransjen, men rettighetshavere skal selvsagt ha betalt for det […]

Neptunseminaret – Kjartan Vevle – Biblioteksentralen

BS Weblån – løsning for utlån av ebøker Utlån av digitale dokument generelt, ikke bare ebøker Utfordringer Bibliotekene sin rolle i mediemarkedet effektive driftsløsninger Formidlingsområdet der den digitale utviklingen treffer bibliotekene hardest Mediemarkedet: Biblioteket mot verden? Bibliotekene har veldig liten makt til å påvirke bokøkosystemet i noen retning (men kan ha negativ virkning) Bibliotekmarkedet: Digitalisering […]

Neptunseminaret – Morten Harry Olsen

Kulturrådets innkjøpsordning for e-bøker. Skrev rapporten om ebøker til Norsk Kulturråd. Fikk en stor overraskelse når han skrev e-bokrapporten. Hvor mye som dreide seg om bibliotekene, og hvor viktig bibliotek var. Eboka- det er bare såvidt vi er på vei! Vi har nesten ikke sett noe av utviklingen. 2-3& markedsandel i USA, i Norge 0% […]

Neptunseminaret – Stig Bang – Nasjonalbiblioteket

Nettformidler i Nasjonalbiblioteket Nordområdeprosjektet og bokhylla.no Bokylla.no  – ikke bøker på lesebrett, men på internett – i alle bibliotek og etterhvert på nesten alle kjøkkenbord Assosierer positive livssituasjoner med bøker Hvorfor har vi et så sterkt forhold til boka som fysisk objekt? Bokhylla.no startet som et lite prosjekt: nordområdeprosjektet Lite og latterliggjort, men vellykket teknisk […]

Neptunseminaret

I Bergen går nå Neptunseminaret (oppkalt etter hotell Neptun der seminaret holdes.  Årets tema er menneske og maskin. Jeg gikk dessverre glipp av store deler av det første foredraget av Alexander Johannesen som ser ut til å ha vært svært bra etter kommentarene i pausen. Jeg twitter fortløpende fra dagen, og du kan søke på twittersearch […]