Tag: motivasjon

Biblioteklederkonferansen – Ingebrigt Steen Jensen – bedre ledere

Bibliotekenes fortellinger og hårete mål

Hva skaper en god leder? De beste virksomhetene har noen klare felles trekk.

Bibliotek er virksomheter på lik linje med alle andre.

Harvard Business School som har forsket på dette. 

Seks ting:

En blink:

Ytterste sirkel: stammekultur – sterkt menneskelig behov for å høre til.

 • De smarte bibliotekene bygger felleskap og kultur for mange mennesker kan tilhøre. “Gjengen på biblioteket”
 • Bibliotekene kan tilby: Opplevelser, et sted, fellesskap, tilhørighet
 • Lederansvar: Kulturbygger, skape fellesskap, i miljøet jeg hører til i selv
 • Sterke kulturer trekker til seg folk, og holder på folk…
 • Opplevelsen av kultur er et av de viktigste kriterier for valg.
 • Southwest airlines – unik kultur = suksess!
 • Det må synges mer!
 • Hvorfor skal ikke biblioteket være det morsomste stedet?

Neste sirkel: Historier

 •  Bibliotek er historier og er fullt av historier
 • Har vi en historie å fortelle som er morsomm og kul?
 • Fortell historier som folk vil være med på
 • Fokuser på de ressursene du har!
I midten: Ideologi
 • Kjernen i kulturen
 • Innholdet i historien
 • Svaret på de store spørsmål
 • Hvorfor er vi her? Visjon
 • Beskrive bibliotekets egen personlighet – Verdier
 • BHG – Big Hairy Goals! 

 

 

Biblioteklederkonferansen – Espen Andersen om nasjonal kunnskapspolitikk

Espen Andersen fra BI skal snakke om nasjonal kunnskapspolitikk.   Noen små powerpointtriks. Trykk på punktum for å svart skjerm. Nå lærte vi noe nytt.

Siterer Djupedal på at 85% av vår nasjonale formue er kunnskap.

Hva er Norge kjent for? Ikke kunnskap og kompetanse.

Det må vi forholde oss til. Kunnskap er ikke et satsingsområde. Halvparten av hva Sverige investerer i forskning. 

Hva vi egentlig gjør: Oljeutvinning, shipping, bioteknologi, informasjonsteknologi (oppfant objektorientert programmering), 

Telemedisin

Miljøteknikk

Det skjer ikke ting i stor nok grad. 

Shannons informasjonslov (lett omskrevet) – Verdien av et budskap er omvendt proposjonalt med sannsynligheten for å motta det. 

 Strategi er valg

Hva er det vi IKKE skal gjøre – hva er det strategien ikke er…

Kunnskapsnasjon – hva slags valg skal vi gjøre?

Vekst i produktivitet – kunnskaps er viktig

“Software or Elsewhere”

Norge er lite

En kunnskapsstrategi for Norge:

 • Skal være strategi – alt kan ikke prioriteres
 • Skal handle om kunnskap – ikke om kjønnsdeler og landsdeler
 • Skal være forankret i verden slik den er i dag – Alle land ønsker å tiltrekke seg de beste – vi er ikke attraktive
 • Ta utganskpunkt i Norges styrker og svakheter – egalitetskultur, natur, størrelse, 
Noen forslag:
Bruk barnehagesamfunnet for alt det er verdt.
– Rekrutterer ikke de beste – de kommer ikke til Norge uansett
– Rekrutter de som er unge, er underbetalt, har familie eller gifter seg med nordmenn
– Bruk penger på utstyr og fasiliteter
– La Norge være en forskningsoase
– Oppfyll forpliktelser
– Bruk “strech buying” for offentlige anskaffelser
– Slutt å bruke utdanning som oppbevaring
– BEtal forskerene skikkelig og sørg for at karrierer fins
– Gjør det lettere for utenlandske forskere å komme hit
– Gjør all offentlig produsert informasjon gratis!
– Slutt med ting som ikke fungerer!
– 
Hva med bibliotekene?
– Startet som kunnskapssamlinger
– Ble kunnskapsspredere
– Hva skjer når all informasjon blir lett å finne?
– Vi søker mer og kategoriserer mindre
– Vi må gi slipp på papirmetaforen
– Se på de som ikke har det gamle samfunnet som ballast
– Folk ønsker å søke i alt
– Kunnskapsinnsamling og organisering skjer etter nye metoder (som egentlig er gamle)
– 
Fremtidens universitet har alle kurs på nett
Bruk bibliotekets fasiliteter til kunnskapsproduksjon!!!!!      

Frykt for kunnskap er som overvekt – Det gjør det ikke til et dårligere menneske, men det er ikke noe å skryte av heller.

Hele presentasjonen legges ut på tversover