Tag: foredrag

Hva kan vi lære?

Jeg er en stor fan av Howard Rheingold. Han har tenkt og studert nettsamfunn lengre enn de fleste har visst om at datamaskiner kan snakke sammen. Når har han holdt et foredrag Katalonias  Åpne Universitet om nettsamfunn og hvordan få disse til å fungere. Med tanke på den diskusjonen som har gått rundt den norske bibliotekfaglige e-postdiskusjonslista BibliotekNorge, så er dette nyttige ting og noen og enhver kan lære noe av denne vismannen.

Leading modern public libraries – Tom Forrest (UK)

Britisk lederutviklingsprogram – 2003-2006 – manglet ledere – Del av stor fornyingsplan – Framework for the future – lederutviklingsprogrammet kostet 16 mill (norske kroner) og fikk stor betyding for deltakerene. 

Realiserte planen

Ga individer bedre selvtillit

Oppmuntret kreativitet og nye arbeidsformer

Viste at bibliotekarer kan være sterke og gode ledere.

Suksessfaktorer

 • Nasjonalt, strategisk, kontekstualisert,
 • Samarbeid
 • Sjefene deltok
 • Deltakere fra forskjellige nivåer
 • Modulært
 • Lokalt

 

Trenger:

 • Trenger veiledning på hvem som passer
 • Trenger forpliktelse til å fortsette læring og utvikling
 • Identifiserte områder for framtidig utvikling

 

Transformasjonsledelse

– TLQ (Transformational Leadership Questionnaire)

– Tillot en sammenligning med ledere fra andre profesjoner

BIbliotekledere ble høyere vurdert enn andre ledere i local government

Skåret lavt på: decisiveness,  resolving complex problems,  

Undervurderte seg selv

Mangler selvtillit – formidler videre til egne sjefer

THe danger of feeling like a fake

 • Workaholic – compensation
 • Procrastination – avoidance
 • Don’t delegate – micromanagement
 • Self-deprecation – protective
 • Avoid risk – for fear of being found out
 • Fail to encourage new talent
What makes the difference?
Confidence
Confidence
Confidence
International programmes
the fundamental issue: CONFIDENCE
Moss Kanter: Confidence (2004)
The fundamental task of leaders is to develop confidence in advance of victory.
Confidence:
Purpose and values
Change our behaviours to reflect these
Foster openness
Demonstrate respect

Turnaround principles

Believe in people and their power to make a difference

Direct the energy tied up in negativity into postivie actions

Make initiative possible and desirable

Allow people to taste sucess

International programmes

– Tend to be highly selective and focus on future leaders

– Young leaders report lack of confidence in their leaders

– Lack of opportunities

– Lack of support

– Over managed – under nourished

 

Image of future leader

– Current leaders somehow imagine that future leaders should look like them at a similar point in their career.

– New genereation don’t want want to be like the past

– We need to know what drives and inspires them

 

Building on the programme

– Some groups continue to meet as action learning sets

– Some indivitual services and regional groups have continued the programme with their own funding

– New cultural leadership programme provided sismilar develropment opportunities, but with wider cultural agenda

– Creating opportunities for staff who are potential leaders from ethnic minorities

 

Programmet ser ut til å ha gitt ledere fornyet energi og entusiasme. Har gitt unge ledere en mulighet til å se et videre perspektiv i forhold til arbeid og arbeidsplass.

http://www.mla.gov.uk

http://www.ifla.org/V/pr/saur126.htm