Tag: Bibliotekmøtet

Bibliotekmøtet – offisiell åpning

Ingen privat fotografering 🙁

Kulturministeren ankommer.

Vi venter, to minutter igjen, om han er presis;-)

Kronprins Haakon ankommer – alle reiser seg – håndhilsing med leder for NBF Anne Hustad og Kulturministeren

Musikk og bilder – Ole Edvard Antonsen spiller Svalbard og Vidda sammen med Atle Halstensen

Fantastisk musikk – stor applaus!

Kronprinsen går opp på podiet

Siterer fra De elendige av Victor Hugo

Leseropplevelse, kunnskap og innsikt i vanskelige livssituasjoner

Regner med å slå inn åpne dører når han fremmer lesing i denne forsamlingen

Regner opp alle de mange aktivitetene som er mulig på bibliotek – bibliotekets digitale dimensjon, men også et fristed og sosial møteplass

Nasjonalt Leseår – både samfunnsdeltakelse og leseopplevelse

Biblioteket står naturlig sentralt i leseåret

Nå er det Kulturminister Anniken sin tur

Skal man bli elsket på jobben bli bibliotekar

Hilser president Ellen Teis i IFLA

Siterer Nelson Mandela – Education is a weapon that you can use to change the world

Kunnskap og kultur er ofte to sider av samme sak

Siterer bibliotekopplevelser som reddet liv

Bibliotekar i vår tid – handler om mer – operere i en digital tidsalder, formidle på nye måter

Må være pedagog, teknolog og kulturarbeider

Bibliotek kommer best ut i befolkningsundersøkelsen – stolt når resultatet ble presentert i regjeringen

Kulturlivet spilte stor rolle i oppbygging av nasjonal identitet, utvikling av samfunnet og kvinnekamp. Nå er det multikulturelle samfunnet som er utfordringen. Andre kulturer bruker biblioteket mer enn innfødte.

Digitaliseringsmeldinga og bibliotekmeldinga – Digitalisert materiale letter tilgjengelig gjennom bibliotekene

Virkemidler – biblioteket som fysisk rom – møtested – lokale behov, forutsetninger og ambisjoner –

Modellbibliotek – stat og kommune i fellesskap – staten gir utviklingsmidler –

Utvikling av de digitale tjenester lagt til Nasjonalbiblioteket – har kompetanse – må komme alle bibliotek  til gode

Samle kompetanse – Bibliotek fra ABM til NB – for å realisere visjonene i meldingene

NB vil utføre oppdraget som blir gitt i nært samarbeid med ABM

Nevner motstanden mot overføringen – nå er tiden for debatt over – av hensyn til de ansatte.

Legger fram forslag til Stortinget om overføring

Bruke minst mulig penger på forvaltning og administrasjon – to institusjoner som gjør det samme – det trenger vi ikke – UHRs brev om å overføre stillinger til Kunnskapsdept. Kulturministeren vil samle ikke splitte. Vil diskutere framtiden til de andre i ABM.

Biblioteksøk skal være grunnlaget for et felles ABMsøk – tverrfaglig arbeid – Riksarkivet og NB skal utrede digital langtidslagring

Ingen sammenslåing av NB og KB:-)

Opprette rådgivende organ

Leseåret – Stort behov for opplæring av voksne som ikke har leseferdigheter tilpasset arbeidslivet

Bibliotekene er et av de viktigste instrumenter for å nå folk som ikke kan lese

Utadvendt virksomhet – biblioteket må ut av lokalene

16 mill. til leseåret

Takker Anne Hustad for å ha vært en sterk stemme for bibliotekene som leder av NBF

Svein Arne Tinnesand – har skjønt det:-)

Lykke til etc.

Ordfører i Hamar – Om Harald Hardråde hadde vunnet slaget ved Stamford Bridge hadde Hamar vært hovedstad i England og hatt fotballaget Chelsea:-)

Selvironi – Kommer fra Vang – ikke stedet for stor intelektuell aktivitet – det er tettere mellom småfuglene enn hjernecellene der

Nytt kulturhus med bibliotek i Hamar!

President i IFLA Ellen Tise

Takker for invitasjonen – kommer fra Sør Afrika med en usedvanlig varm sommer – sjokk å møte vinteren i Norge. Nordmenn var med å stifte IFLA. Norge har alltid spilt en viktig rolle i IFLA.

Tre norske IFLA-presidenter

Neste IFLA konferanse i Gøteborg – Open Access to Knowledge  – sikker på at mange norske kolleger kommer

Presidential theme – Libraries driving access to knowledge

Må avslutte referatet her. Følg med på twitter: http://search.twitter.com/search?q=%23bibmote10

Tillitskrise?

Kulturministeren har bestemt at biblioteksakene i ABM-utvikling skal flyttes til Nasjonalbiblioteket. Det gir stor grunn til bekymring, best oppsummert av Ragnar Audunson i et debattinnlegg i Aftenposten idag.

Jeg hørte Kulturministeren på NRK P2 snakke om en samordning av NB og ABM-utvikling for å unngå dobbeltadministrasjon på folkebibliotekfeltet. Såvidt jeg vet har ikke NB noe som helst forhold til folkebibliotekfeltet, annet enn at de tok til orde for en rask nedlegging. Beslutningen er altså tatt på et grunnlag med faktiske feil (man kan lure på premissleverandørens integritet).

En annen grunn til bekymring er selvsagt NBs manglende evne til kommunikasjon med resten av biblioteknorge. At Nasjonalbibliotekaren har et godt forhold til ledelsen i kulturdepartementet og pressen er hyggelig, og uvant i en biblioteksammenheng, men det skaper ikke grobunn for en god samordnet bibliotekutvikling her i landet, og er det noe vi trenger så er det nettopp samordnet utvikling. Mange store og gode prosjekter som burde føres over i en driftsorganisasjon går i dag en usikker framtid i møte. Både Biblioteksvar og Ønskebok er ikke tilgodesett med midler på statsbudsjettet, og jeg lurer på hvordan det vil gå når NBs driftsprioriteringer blir satt opp mot felles driftsoppgaver for hele bibliotekfeltet, eller folkebibliotekfeltet. Se opp BIBSYS! Dere er nok de neste som slukes.

Ja, jeg har hørt argumentene om at denne ordningen finnes i andre land, f.eks. Sverige, og fungerer bra der. Svensk bibliotekutvikling er ikke akkurat et fyrtån i Europa, selv om det skjer gode ting der og. Og det svenske nasjonalbiblioteket viser en forbilledlig evne til å åpne opp for kommunikasjon med både omgivelsene og bibliotekområdet. Nå er ikke en twitterkonto eller en blogg nødvendigvis saliggjørende, men det viser en evne til å orientere seg og en åpenhet for kommunikasjon med omgivelsene som er sørgelig fraværende i vårt eget nasjonalbiblioteks portefølje.

At det er Kronprinsen som skal åpne bibliotekmøtet er selvsagt hyggelig,

(men en snikende følelse av at det kan ha noe med at kulturministeren ikke ønsker å møte bibliotekfeltet etter å ha vingeklippet det så kraftig sniker seg likevel inn i bakhodet)

og nå møter også kulturministeren, vilket gir oss en anledning til å høre hennes tanker rundt dette. Når all formell kommunikasjon mellom departementet og bibliotekfeltet går gjennom NB som ikke kommuniserer med bibliotekfeltet blir det nødvendigvis både stillere og behagligere i departementet.

Jeg HÅPER jeg tar feil.

Jeg HÅPER NB vil vise seg fra en ny side når de nå får det nasjonale og overordnede ansvaret for bibliotekutviklingen. Jeg ser fram til den første twittermeldingen fra NBs utviklingsavdeling, og utviklingsbloggen jeg håper de starter etter mønster fra svenske KB.

Jeg holder ikke pusten.