Category: Ukategorisert

15 år på blogg – et lite jubileum og et blikk framover

Takket være Facebook sin tilbakeblikkfunksjon ble jeg i morges minnet på at det nå er 15 år siden jeg blogget for første gang. 10 års jubileumsposten var preget av tilbakeblikk og oppsummering. I denne femtenårsposten skal jeg heller se litt framover.

Mye har skjedd de siste fem årene. Jeg har skiftet jobb, fra Sjøkrigsskolen til Lindås bibliotek og min gamle kjærlighet, Bokbåten Epos. Faktisk skrives denne bloggposten fra salongen ombord på Epos. Det er bokbåtens vårtur i Hordaland og vi har nettopp forlatt Austevoll og er på vei sørover til Bømlo.

Jeg har studert og fullførte rett før jul Norsk Barnebokinstitutt sitt nettstudium i samtidslitteratur. Perspektivet har endret seg en god del siden siste jubileum og når jeg ser framover så er det folkebibliotekets perspektiv jeg nok ser det meste fra.

WordPress har gått fra en ren bloggplattform til et fullbefarent CMS (Content Management System) som tas i bruk i stadig flere bibliotek. Bokbåten bruker wordpress for sine nettsider og fler og fler folkebibliotek bruker nå Webløft; Buskerud fylkesbibliotek sin fantastiske satsing på et enkelt og funksjonellt system for nettsider for folkebibliotek, også basert på wordpress.

Blogging har dermed gått fra en av mange publiseringsformer til en dominerende standard for hvordan gode nettsider kan være. Fri og åpen programvare, som WordPress og biblioteksystemet Koha har endelig begynt å bli foretrukket framfor prorprietære systemer i norske folkebibliotek. Det er ennå et stykke igjen til alle i folkebiblioteksektoren ser fordelene med fri og åpen programvare, men vi er godt på vei. Det store gjennombruddet for fri og åpen programvare var at Deichmanske bibliotek, norges største folkebibliotek, valgte Koha som framtidens biblioteksystem.  Nå blir det spennende å se hvem som blir det neste.

Selbjørnsfjorden, vanligvis et stort kav av bølger og vind, ligger nå som et stuegulv framfor oss. Vi skal til Skjeret og besøke den berømte butikken til Nillo på Skjeret som nå drives videre av sønnen Bjarne.

selbjørnsfjorden

Om jeg skal spå om framtiden, og der er jeg notorisk dårlig, så tror jeg at fri og åpen programvare vil være førstevalg for de fleste folkebibliotek om ikke så alt for lenge. Det er mange grunner til det. Først og fremst handler det om kontroll. Bibliotek bør ha kontrollen over både egen programvare og egne data. Det er også en økonomisk grunn, i dag går pengene til biblioteksystemer inn i firma som skal drive utvikling, men som holder kortene tett til brystet og selv velger hvilken vei systemet skal gå. Med åpen programvare er det bibliotekene selv som velger retningen og ressursene kan gå direkte inn i den utviklingen de ønsker selv. FOSS er ikke billigere, men pengebruken er mer direkte knyttet til bibliotekenes egne ønsker og behov.  Og sist, men ikke minst, handler det om sikkerhet. Systemene som i dag utvikles for windows og apple er alle underlagt problematisk press fra myndigheter som vil ha tilgang til data og bruk av systemene. Med FOSS kan man i større grad sikre seg mot dette, selv om det aldri blir helt sikkert. Bibliotek har etter min mening et ansvar for å sørge for at sikkerheten til de som bruker bilbiotekenenes systemer er best mulig og vi må skjerme våre brukere så godt vi kan fra overvåkning og misbruk av informasjon fra myndigheter og andre.

 

eBokBib

Nå har jeg prøvd ut eBokBib mer i dybden. Jeg har fått tilgang til bibliotekbokbasen og har dermed fått prøvd ut den funksjonaliteten. Selv om det er kort tid (tre dager) så har jeg nok gjort meg opp en klar mening om eBokBib. Det blir en del sammenligninger med Amazon sin Kindle-app, som må betraktes som gull-standarden for ebokapper.

1. Brukergrensesnittet – Her er enkelhet og brukervennlighet satt øverst. Jeg er imponert over hvor intuitivt og enkelt hele opplevelsen av appen er. Dette gir et godt inntrykk. Valgene er ikke mange, men de som er tilgjengelige er nettopp de viktigste.

eBokBib grensesnitt for lån fra biblioteket

Selve låneopplevelsen er også enkel. Du får oversikt over bøkene i et enkelt grensesnitt der forsiden av bøkene er vist og du klikker på en bok for å låne. Da får du opp et svart vindu med hvit skrift hvor du får litt mer informasjon om boken (jeg håper at i framtiden kan biblioteket legge inn en omtale i dette vinduet) og en knapp med “Lån”. Om du trykker på låneknappen starter nedlastingen umiddelbart (det tar omtrent like lang tid som å laste ned en ebok fra Amazon på Kindle-appen). Så må du gå til oversikten over dine lån der du både får oversikten over bøkene du har lånt og hvor langt du har lest i respektive.  Det er også et STORT pluss at man kan levere inn boken før lånetiden går ut om man ønsker. Et enkelt sveip over den aktuelle boken i oversikten så får man opp to valg: “Forny” eller “Lever.” Enklere kan det ikke gjøres! Den innleverte boken er umiddelbart tilgjengelig i bibliotekets oversikt.

 

 

Leseopplevelsen er etter min mening utmerket. Man kan velge skriftstørrelse både ved å zoome direkte på skjermen med to fingre, eller via verktøyknappen og en enkel + eller – knapp. Man kan velge mellom tre skrifttyper og tre bakgrunnsfarger. Det er interessant hvor forskjellig en tekst oppleves i de forskjellige kombinasjonene av skrifttype og bakgrunnsfarge. Det er et lite minus at man ikke får teksten delt opp i to tekstkolonner slik man er vant til fra f.eks. Kindle-appen når man legger iPad´en på siden for å lese i breddeformat.

Konklusjonen blir at dette er en app som konkurrerer med Kindle-appen i brukervennlighet og strømlinjeformet  “kjøpsopplevelse.”

2. Et par kommentarer på forrige bloggpost viser at ikke alle har en like strømlinjeformet og smertefri opplevelse som meg, men jeg håper at de problemene folk støter på ikke er større enn at de lar seg ordne.

3. En kommentar til eBokBib av Torstein Viddal i Nye Meninger viser at den almenne oppfatningen av hva som er bibliotekenes handlingsrom i forhold til ebøker ikke helt stemmer overens med virkeligheten. Utvalget av ebøker i f.eks. Deichmans tilbud er ikke et uttrykk for at dette er bibliotekets utvalgte, men at det er dette biblioteket fikk tilgang til fra forlaget. Om flere forlag vil starte salg av ebøker til bibliotek vil utvalget utvides betraktelig. Om biblioteket får lov til også å kjøpe lisenser på nyere og mer populær litteratur vil selvsagt også den dukke opp i samlingen. Slik det er nå er det ikke biblioteket som styrer bokvalgspolitikken.

4. Noen tanker om veien videre. Dette er et langt skritt framover i forhold til hvordan bibliotek  framstår i eboksammenheng. Nå gjenstår utfordringen: Hvordan gjør vi ebøkene og ebokformidling til en naturlig del av bibliotekenes tilbud og hvordan gjør vi eBokBib og andre tilbud til våre egne? Lokal tilhørighet og formidlingskompetanse må være i sentrum når vi ser på hvordan bibliotekarer kan øke verdien av ebøkene vi tilbyr. For eBokBib sin del ser jeg allerede noen små åpninger for lokal tilpasning. Det første blir å legge til egne omtaler av bøkene som tilbys i vinduet som åpnes når du klikker på en bok. Dette kan bli en egen genre i biblioteksammenheng.  Hvordan kan vi formidle i skriftlig form den formidlingssamtalen vi ofte har ute i biblioteket?

Et annet ønske er at bibliotekarene får mulighet til å lage små samlinger, f.eks. med tema, genre, aktuelle hendelser og tilpasninger til spesielle brukergrupper. Disse samlingene kan f.eks. tilbys under egen fane i bibliotekoversikten. Jeg tenker at integrering mot informasjon på nettet også er en interessant vei å gå. Deichmans prosjekt Aktive Hyller viser nettopp veien mot integrering av ekstern informasjon i bibliotekets formidlingsarbeid og ebøker bør med i denne sammenhengen.

 

Bibliotheca Says Solution to Library Ebook Frustrations Has to Be National | ALA Annual 2012 — The Digital Shift

See on Scoop.iteBooks, eReaders, and Libraries

You are here: Home / ALA Conferences and Meetings / Bibliotheca Says Solution to Library Ebook Frustrations Has to Be National | ALA Annual 2012
Bibliotheca Says Solution to Library Ebook Frustrations Has to Be National | ALA Annual 2012
By Michael Kelley on June 23, 2012 Leave a Comment
FROM

11
Jordana Vincent was one of the librarians honored Friday in Anaheim at Library Journal’s Movers & Shakers banquet. Her work in developing the innovative ebook lending model at Douglas County Libraries spurred the recognition. But later Friday, when the exhibit hall opened at the Anaheim Convention Center for the ALA annual convention, Vincent, like Monique Sendze, DCL’s former associate director of information technology, was wearing a black shirt emblazoned with the logo of Bibliotheca, her new employer.
Both Sendze and Vincent said they decided to join the fledgling ebook division launched this week by Bibliotheca, the giant international provider of library self-service technology, because they wanted to see the DCL model spread in a way that was not possible at just one library.

See on www.thedigitalshift.com

10 Reasons Why Students Aren’t Using eTextbooks | Online Universities

See on Scoop.itEbøker i bibliotek

Særdeles interessante erfaringer. Jeg ser at min egen bruk av fagbøker nå er i ferd med å gå tilbake til papirutgavene nettopp av samme grunn som mange studenter oppgir. Lukkede formater som kan forsvinne (inkludert notater og uthevinger), kostnader og ikke minst at det er en fysisk komponent som hjelper hukommelsen. Den fysiske handlingen å bla om, understreke/gule ut, notere og kommentere på papir ser ut til å hjelpe meg til å huske ting bedre. Foreløpig er min erfaring at dette ikke skjer på iPad eller Kindle.

See on www.onlineuniversities.com