Category: Referanse

Ms. Dewey

Fru eller frøken Dewey er navnet på en søkemotor som “underholder” deg mens søket pågår. Den er utrolig treig på selve søkingen, men underholdende mens man venter, første gangen du prøver, etter det blir den stort sett irriterende. Og det som irriterer meg mest er selvfølgelig navnet. Damen er sexy nok, men oppførselen hennes er langt fra det vi kan kalle et referanseintervju/skranke ideal. OG med navnet Dewey må jo dette knyttes til bibliotek.

Virksomme ord

Først, Godt nyttår til alle!

Og så om en ny og spennende database fra Universitetet i Bergen: Virksomme ord. Det er en database med viktige politiske og andre norske taler fra 1814 og til idag, helt fra Christian Fredriks trontale ved grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll 11 april 1814. Taler som har vært viktige i kulturen er også med, som flere av Øverlands taler, for eksempel talen om Kristendommen som den tiende landeplage som er meget kjent og historisk viktig.

Databasen springer ut av arbeidet med en bok. Høsten 2005 utkom antologien Virksomme ord. Politiske taler 1814 – 2005. Men en elektronisk utgave med full tekst søkbarhet gjør den mer tilgjengelig som informasjonskilde, og den kan utvides med flere taler etterhvert.

Man kan søke på forfatter, tittel, sted talen ble holdt, årstall eller i fritekst, og den er meget rikholdig. Et søk på ordet Helvete for å se om den hadde noe fra Helvetesdebatten på 50-tallet ga riktig nok ikke noe treff fra denne, men nesten 100 andre taler, en del meget overraskende.

Det står på hjemmesiden at basen aldri vil bli komplett, men med hjelp fra brukerne vil den vokse seg større. Her er et kall til alle bibliotekarer og andre! Så gratulerer til UiB med et spennende bidrag til den elektroniske litteraturen i Norge og for å ha gjort så mye stoff tilgjengelig.

Even

“Nature” ser på Wikipedia

Tidskriftet Nature har laget en raport hvor de sammenlikner vitenskapelige innhold i Wikipedia og Encyclopædia Britannica. De har tatt 50 artikler om samme tema fra hver av leksikaene og sendt til eksperter så de kan vurdere dem mot hverandre. Hovedkonklusjonen er at ingen av dem er perfekte, men det er omtrent like mange unøyaktigheter begge steder. Wikipedia kommer på ingen måte dårlig ut. Totalt fant de 162 mangler og feil i Wikipedia, mot 129 i Britannica. Det var en enighet om at artiklene i Britannica var bedre strukturert og mer lettlest.

Meget interessant resultat!

Even

Artikler i Bibliotekforum og Bok og Bibliotek

Jeg håper dere tilgir meg litt egenreklame her. De siste åreme har jeg skrevet i Bibliotekforum og Bok og Biliotek. En del tilbakemeldinger tyder også på at de blir lest. Takk for dem! Jeg har laget en liten side med oversikt over artiklene og lenker til dem, adressen er http://home.broadpark.no/~evflood/artikler.html Håper noen kan ha nytte av den.

Even