Category: Faglitteratur

Ærlig digitalt!

Noe har skjedd i sommer. Ikke mine egne miserable sommeropplevelser med regn, men blant norske bloggere. Digitaliseringen av bøker og lesing av e-bøker ser ut til å ha nådd et krisepunkt der fler og fler oppdager at det faktisk går an å lese bøker på skjerm, og at e-bøker også er bøker. Bloggeren Ida Jackson (Virvarr) har en flott og personlig opplevelse av e-boklesing som jeg tror vil ligne på mange andre i året som kommer. Andreas Halse har kjøpt seg en Kindle og tenker rundt både leseopplevelse og hvordan e-bøker kan påvirke framtidesn bokmarked.

I tillegg oppdaget jeg i går boken Digital Sporhund på Twitter. Boken er en introduksjon til informasjonssøking på nett for journalister. Mistenker at mange bibliotekarer har mye å lære av denne boka. Det som slår meg når jeg ser denne boka er; hvorfor det ikke har dukket opp en lignende bok fra Bibliotekutdanninga i Oslo om nettsøking for bibliotekarer? Eller kanskje folka bak Biblioteksvar kan gjøre jobben?

Forvaltning og befolkning på hver sin side av den digitale kløften

I Ukebrevet Mandag Morgen er det en artikkel om hvordan den digitale kløften har gitt seg et uventet utslag. Det handler ikke om fattige og rike, eller velutdannede og analfabeter, nei det handler om vanlige folk og deres “tjenere” den kommunale forvaltning.

Norske kommuner og deres innbyggere befinner seg i hver sin tidsalder når det gjelder bruk av internett og elektroniske verktøy. Kommunene mangler kompetanse og tro på egne kunnskaper, mens et stort flertall av innbyggerne er mer enn klare for å forholde seg til statlige og kommunale etater via internett.

Dette sitatet er innledningen til en artikkel om en undersøkelse ukebrevet Mandag Morgen har fått gjennomført. Min første reaksjon var at dette var en ny variant av den digitale kløften og en svært bekymringsfull en. Norske folkebibliotek er en del av den kommunale forvaltningen, og ikke minst er de på mange måter en digital spydspiss i sin utvikling av tjenster på nettet. Samtidig går det tregt med å utvikle nye og nyttige tjenester. Og her her historien den samme som i resten av kommunenorge, manglende tro og kompetanse…

Hva vil du lese?

Hva slags e-bøker vil du lese? Jeg hadde en hyggelig prat med Kjartan Vevle på Biblioteksentralen om e-bøker og DiViBib idag. Han nevnte at de er på utkikk etter gode forslag til e-boktitler som bibliotekene ønsker. Dette er en utfordring jeg tenkte jeg kunne la gå videre til leserene av denne bloggen. Hva skulle du ønske var tilgjengelig som e-bøker, både personlig, og som bibliotekar?

Min første tanke er at jeg som bibliotekar mener at det bør satses på fagbøker, ikke romaner. Romanlesere er ikke spesielt motivert for å lese på skjerm og tidligere satsinger på e-bokfronten i Norge har vel vist hvor mislykket slike forsøk kan være. Fagbøker derimot burde ha et litt bedre marked. Ikke minst fordi lesere av fagbøker har helt andre behov enn romanlesere. Fagbokleseren leser ofte bare deler av boka, har behov for søkemulighet og en enkel kopieringsfunksjon. I tillegg jobber ofte fagboklesere på PC parallelt med lesing, så terskelen for å lese på skjerm skulle være lavere enn for romanleseren.

Her er mine personlige ønsker på fagbokfronten:

  • Fagbøker innen forlagsbransje, litteratur og bibliotekfag (denne siste er det vel ikke så mye av men…)
  • Reisehåndbøker
  • Bøker om samfunn og IT (f.eks. Tron Øgrims – Kvikksølv)

Min bibliotekarliste:

  • Reisehåndbøker
  • Samfunnskritiske bøker/debattbøker (også fordi e-bøker kan være raskere tilgjengelige/kjøpes inn raskere enn fysiske dokumenter)
  • Hobbybøker (spesielt på mekking – forsvinner så fort fra samlingen:-))
  • Bøker innen IT, naturfag og matematikk

Bare et lite utvalg, og desverre ingen konkrete titler i denne omgang, men det håper jeg andre kan foreslå i kommentarfeltet til denne posten. Jeg vil også utfordre et par ikke-bibliotekarer… Eirik, Jorunn, Jill og Torill. Hva ville dere lese på skjerm om det var lånt fra et folkebibliotek?

Ny norsk bok om internett

På Pax forlag har boken Kampen om internett av Terje Rasmussen nettopp blitt publisert. Boken ligger tett opp til det Elektronisk Forpost Norge nå forkjemper, og som alle bibliotekfolk burde stille seg helhjertet bak! Ettersom jeg ikke har fått lest boka selv ennå så siterer jeg forlagets omtale:

Siden dets spede begynnelse har Internett vært et medium for ideer om frihet og åpen kommunikasjon, et mer livskraftig demokrati, men også for en dristigere kapitalisme. Nettet er et rom for åpen samtale, åpen innovasjon, åpen programvareutvikling og et åpent marked. Samtidig danner det seg barrierer i form av offentlige reguleringer, mer restriktive patent- og opphavsrettigheter, offentlige byråkratier og kommersielle nesten-monopoler. Men hvordan og hvorfor oppsto Internett? Det kan virke som om Internett plutselig kom for å bli på magisk vis. Men nei; Internett er nok en liten revolusjon, men også et produkt av en samfunnsutvikling. Det samfunnet som skapte det, kan også forandre det, kanskje ødelegge det. Nettet er flettet inn i en verden av økonomi, politikk, jus, religion og kultur, med voksende makt, forventninger og trusler rettet mot det. Denne boken er en sosiologisk og historisk beretning om dette. – Terje Rasmussen er professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo.

Et tema som alle bibliotekfolk burde henge med på.

Thomas

Kilgour så det før de fleste andre!

Mannen som stiftet OCLC en av de kraftigste utviklingsmotorene i amerikansk bibliotekvesen, Fred Kilgour, var en vidsynt mann og sa allerede i 1981:

“New applications of technology will enable libraries to shift from their traditional emphasis on the packages of data to furnishing information for decisions and action. Hence, the new technology will provide librarians with the opportunity of developing new concepts of librarianship, having as their main emphasis the provision of information to individuals when and where they need it. Finally, it must be recognized that this new librarianship will evolve step-by-step and in cadence with the cultural evolution of our society.”

Mannen var vidsynt, framsynt og en av mine store helter! Om du følger OCLC-lenken over kommer du til OCLCs environmental scan, den største brukerundersøkelsen gjort om bibliotek! Dette er det viktigste dokumentet om bibliotek i de første fem  årene av det 21 århundrede!

Zotero – neste generasjons bibliografiske verktøy i beta!

Zotero – er et kjekt tilleggsprogram til Mozilla Firefox nettleseren (versjon 2.0) som lar deg enkelt bygge opp en bibliografisk database hvor postene hentes direkte fra nettsider når du søker i de fleste typer kataloger og referanselister. Jeg gleder meg til å prøve dette ut og ser på det som et nyttig program jeg tror vil bli til stor glede for forskere og studenter rundt om i høyere utdanning.

ABM-media på sporet igjen!

Forrige ukes hyggelige nyhet er at Høyskolen i Oslo, avd. JBI og AMB-utvikling nå jobber sammen for å få ABM-media etablert. Dette er etter min mening en svært god løsning på flere plan. For det første har vi fått en ikke-kommersiell driftsorganisasjon som har ABM-feltets kjerneproblemstillinger i fokus og en utgiver som ønsker å utvikle ABM-media i den samme retningen undertegnede har ivret for hele tiden. Et sted for utgivelse av både tidsskrifter og andre publikasjoner, bøker, e-bøker og andre dokumentformat som kan passe inn i den faglige virkeligheten hele ABM-sektoren lever i. Jeg tror at det største potensialet ligger i å satse på elektronisk publisering, i likhet med Tord Høivik over på Plinius, og få mest mulig ut av ressursene.

Og for ikke å stoppe helt opp i planene for det nye medieimperiet, hva med å slippe blogger og wikier inn i varmen? Som det har vært ropt høyt på før, etabler et bibliotekbloggnett (eller en ABM-blogg) hvor alle bibliotek som ønsker det kan opprette og drifte sin egen blogg i trygg forvissing om at de ikke er i klørene på “gigantiske monopolkapitalistiske uhyrer” som Google, Microsoft eller Yahoo. ABM-media kunne få inntekter på dette tiltaket ved å tilby manualer, bøker, kurs og opplæring i bruk, drift og utvikling av blogger og wikier for hele sektoren. Dette er en nisje jeg ikke tror er fylt ennå:-)

Og så gleder jeg meg til å se de første e-bøkene fra ABM-media. Det koster mye å trykke en bok, så kanskje vi kan få flere fagbøker om bibliotek når den kostnaden forsvinner (og vi får en fornuftig DRM-fri e-handelsmodell?)

For sikkerhets skyld! Jeg er ikke i mot papirpublisering, og ønsker at både Bok og Bibliotek og Museumsnytt fortsetter i sine papirformer, men det største potensialet for utvikling tror jeg ligger i den digitale utgaven.

Artikler i Bibliotekforum og Bok og Bibliotek

Jeg håper dere tilgir meg litt egenreklame her. De siste åreme har jeg skrevet i Bibliotekforum og Bok og Biliotek. En del tilbakemeldinger tyder også på at de blir lest. Takk for dem! Jeg har laget en liten side med oversikt over artiklene og lenker til dem, adressen er http://home.broadpark.no/~evflood/artikler.html Håper noen kan ha nytte av den.

Even