Category: Digital og Sosial 2.0

Ukonferanser om Bibliotek 2.0

En ukonferanse er en sosial og spennende konferanseform der deltakerene selv bidrar med organisering, innhold og diskusjon. I Australia har de arrangert det som vi tror er den første Bibliotek 2.0 ukonferansen. Det har blitt ytret ønske om at det arrangeres noe slikt også i Norden og med tanke på at det i 2008 er to år siden forrige Digital og Sosial konferanse så begynner det å røre seg noen tanker om å arrangere noe slikt i Bergen i november det året.