Archive | Bokhandler

Bokskya er lansert

Dagen har vært full av Bokskya, på twitter, i nettaviser og blogger. Selve lanseringen har vel ikke imponert om man skal tro twitter. I stedet for å kaste meg over det allerede slaktede viltet, skal jeg se litt på hva som kunne vært gjort anderledes, spesielt om jeg tar på meg bibliotekarbrillene. For det første […]

En lokal LibraryThing

LibraryThing, min absolutte favoritt blant sosiale nettsteder, har nok en gang tatt et sted i retning av å forene det fysiske og det digitale. Nå kan du legge inn bokhandler og bibliotek i LibraryThing Local og på den måten informere dine med-LibraryThingere om hvordan tilstanden på det lokale bokmarkedet er på ditt hjemsted. Jeg har […]