Category: Bibliotekblogger

Hvorfor blogger Fauske bibliotek?

Lasses hjemmeside har stilt spørsmålet hvorfor Fauske bibliotek blogger på Blogger(en kommersiell, men gratis tjeneste), istedet for å installere og drive sin egen instans av f.eks. WordPress eller Movable type. I kommentarene blir dette diskutert og svaret fra Fauske bibliotek er både klargjørende og tydelig.

Gratistjenester som Blogger og etterhvert også WordPress.com gir bibliotek muligheten til å teste blogg som verktøy uten å investere ressurser i det tekniske og i evt. økonomiske investeringer. Nå har det etterhvert dukket opp såpass mange norske bibliotekblogger at vi må si at den tidlige fasen er over, og det er på tide å finne de riktige verktøyene for å håndtere interessen for blogging i bibliotek. Et forslag som har blitt diskutert i en del sammenhenger er nettopp om Norsk Digitalt Bibliotek kunne være værtskap for en norsk bibliotekbloggtjeneste som f.eks. ligner på wordpress.com.

Jeg ser en god del gode og viktige fordeler med en slik løsning. Ikke minst fordi vi under wordpress sin Open Source lisens kan sørger for at bloggene som produserer blir norske. WordPress er enkelt, for ikke å si elegant, lett å lære og vedlikeholdet er også enkelt. At norske bibliotek bruker Open Source i fellesskap er også et viktig signal til omverdenen. Jeg foreslår at det snarest opprettes en “bibliotekblogg.no”. Utfordringen oversendes heved for n’te gang til ABM-utvikling og Norsk Digitalt Bibliotek.

Thomas

Ny engelskspråklig bibliotekblogg

Jeg har bestemt meg for å starte å blogge på engelsk. Begrunnelsen finner du både på bloggen Librarian 1.5, men også på Tord Høiviks blogg Plinius (som også har flyttet over til WordPress.com, vi gratulerer med denne elegante oppgradering og overgangen til et virkelig flott verktøy). Jeg vil fortsette å blogge på norsk her på Blogg og bibliotek, men når det gjelder Bibliotek 2.0 så vil Librarian 1.5 være stedet. Alle er velkomne til å lese, kommentere og forhåpentligvis la seg inspirere.

Thomas

Fauske med i bibliobloggosfæren!

Fauske bibliotek er nok et av de norske bibliotekene som nå blogger. Gratulerer. Spesielt positivt med denne bloggen er at de har som mål å være en oversikt over Fauskebloggosfæren! Dette er å ta bibliotekets oppgaver alvorlig og gjøre et godt grep! Blogg og bibliotek ønsker velkommen og lykke til. Ellers lurer vi veldig på hvorfor ikke flere fylkesbibliotek har gjort samme grep som Vestfold og erstattet meldingsbladet med en blogg. En lite oppfordring til alle dere som i det siste har sendt ut melding på BibliotekNorgelista om at nytt meldingsblad ligger på nettsidene til fylkesbiblioteket!

Ellers vil Blogg og Bibliotek anbefale alle som vurderer å starte en blogg å se nærmere på WordPress.com som er et svært godt alternativ til Blogger (som også er utmerket!), begge er gratis, lar deg gjøre oppsettet uten noen tekniske kunnskaper og lar deg blogge enkelt og elegant.

Thomas

Vi har 5 år på oss!

I avdelingen for “satt på spissen” kan jeg i dag henvise til en liten løpende debatt på nettsiden til The digital librarian, der et innlegg om at ny teknologi gir bibliotekene 5 år på å tilpasse seg ellers blir de akterutseilt, avlegs og irrelevante for samfunnet. Grunnen til dette finner vi i utviklingen av følgende teknologiske nyvinninger (ingen av dem er realisert ennå på annet enn forsøksstadiet)

– Elektronisk papir

– Bærbar PC til under 700 kr.

– Google print og lignende prosjekt

– Nettbaserte kontorapplikasjoner

Det er gøy når folk setter saker på spissen og tvinger oss til virkelig å rette hodet opp og se framtiden i øynene. Stemmer dette med det virkelighetsbildet vi har selv, er det ting som tyder på at bibliotek i alle former, farger og varianter vil bli avlegs på grunn av de fire teknologiske potensielle nyvinningene som er skissert ovenfor? For å sitere stemmen på “Hallo i uken”: NEPPE! Alle nyvinninger representerer utfordringer, også for bibliotek, noen ønsker at bibliotekene skal være i forkant og til og med styre utviklingen, andre holder igjen og venter til teknologien

Norges første bibliotekwiki!

Norsk Bibliotekforening (NBF) har startet en BibliotekReformwiki med fokus på bibliotekutredningen og bibliotekenes framtid. For det første vil jeg gjerne gratulere NBF med dette flotte tiltaket som er et veldig godt eksempel på hva en wiki kan brukes til, og for å åpne bibliotekutredningsdebatten så til de grader. Håper ABM-utvikling følger med og ser hvordan dette utvikler seg.

Den største utfordringen for NBF blir nå å få stimulert til aktivitet på wikien. Wikiformatet er ukjent blant norske bibliotekinteresserte og det skal bli spennende å se hva som skjer. For de som lurer på hva en wiki er anbefaler jeg Wikipedias artikkel om wikier.
Blogg og bibliotek oppfordrer ALLE til å bidra!

Thomas

Podcasting har blitt lettere!

IT-avisen har opprettet en såkalt Freecast, dvs et sted der man kan legge ut podcaster man har produsert om man ikke har mulighet til å gjøre dette på en egen server. IT-aviser står ellers for en av de første seriøse og kontinuerlige podcastene her i landet. Eirik Newth står for en av de mest spennende med sine Supertanker som også går på radioens Kanal24.

Oppdatering: Jeg har nå lagt ut SIKT s første podcast på IT-avisens freecast.

NOBI – En norsk bibliotekvisjon

Tord Høivik har med elegant strek og demografisk dypdykking dratt opp et nytt norsk biblioteklandskap. Hvem har lyst til å være bibliotekar i et samordnet norsk bibliotek der grensene mellom bibliotektyper er utvisket, fagkompetansen er tilgjengelig i flere former og fokuset er på tilgjengelighet og brukerorientering.

NOBI er et utmerket utgangspunkt for en diskusjon om nettopp biblioteklandskapet i Norge, både det fysiske og digitale. Ettersom jeg jobber i et fagbibliotek så dukket selvfølgelig spørsmålet om plasseringen av fagbibliotek opp i bakhodet. Fagbibliotek er ofte knyttet direkte og nært fysisk til sine moderinstitusjoner, men samtidig får stadig fler en brukergruppe som går utenfor institusjonens fysiske vegger. NOBI kan ta opp i seg og utvide virkeområdet til små fagbibliotek, skape filialer der det trengs, både digiale og fysiske. Et annet viktig punkt er hva fagbibliotekene kan tilføre NOBI av kvalitet på referanse- og andre tjenester. Jeg tror personlig at kunnskapsveien er viktigere enn kulturveien når det gjelder å sikre bibliotekenes rolle i lokalsamfunn og nasjon.

Hei Tord! Hvor søker man jobb i NOBIs utviklingsavdeling?

Thomas

Ny blogg fra bibliotekstudent

Kari Frodesen som studerer ved JBI i Oslo har startet en blogg, Opp Amaryllis!, hvor hun blandt annet kommenterer debattmøtet om byrådets bibliotekmelding. Et godt anslag og en velkommen blomst i den norske bibliotekblogghagen. Jeg håper det kommer mange bibliotekstudentblogger. Studentene er gode indikatorer på hva som rører seg i bibliotekvesenet i den forstand at de stiller spørsmål som vi godt innsosialiserte ikke spør. Lykke till Kari!

Oppdatering og endring

Blogg og bibliotek kommer til å endre seg dramatisk i dagene som kommer. Jeg arbeider med å finne et godt format som er varig, visuelt spennende og som fungerer for både bidragsytere og lesere. Den største jobben blir å få til en god norsk oversettelse av alle engelske ord og uttrykk i det stilsettet jeg har lånt (Benevolence). Kommentarer og kritikk mottas med stor glede. Spesielt gode tips til hvordan dette gjøres mest mulig elegant i PHP (som jeg overhode ikke har peiling på!)

Thomas

Alt er borte…

Den triste sangen til Karius og Baktus klinger i bakhodet når jeg nå ser på resultatet av en total reinstall av hele WordPress etter et eller annet teknisk problem på bloggbib.net serveren. Det var synd, vi får prøve å bygge og det hele fra bunnen av og se om det går an å få tak i alt det gamle. Inntil videre får jeg prøve å poste nye tanker og lenker.

Vennlig hilsen
Thomas