Category: Bibliotekblogger

Blogg og Bibliotek 10 år idag

Mobiltelefon anno 2002

Idag, 6. mars 2012 har Blogg og Bibliotek holdt på i ti år. Det har gått opp og ned med publiseringsfrekvensen, men jeg har holdt ut.

Mye har skjedd på ti år, men noen få tema har gått igjen. Ebøker, Nasjonale bibliotekmyndigheter (før ABM-utvikling, nå NB) og spennende prosjekt og ideer.

 

Darienuttalelsene

I lys av dagens uttalelse fra FrPs nestleder Per Sandberg og forslaget til FrPs program i NRKs kulturnytt blir det viktig å tenke på hva bibliotekets egentlige funksjon og ansvar er. Dette har noen bibliotekarer fra USA og Australia satt seg ned og tenkt gode tanker om.

Noen ganger dukker det opp uttalelser og tanker som senere blir sett på som tidsskiller.  Vi oppdager den monumentale betydningen lenge etter  selvfølgelig, men av og til får man følelsen av at dette er stort med en gang. Denne følelsen har jeg akkurat nå når jeg leser The Darien Statements som er resultatet av en idedugnad mellom tre bibliotekfolk jeg respekterer svært høyt  Kathryn Greenhill fra Australia,  John Blyberg og Cindy Trainor. Disse tre satte seg ned og tok opp de store spørsmålene, hva er meningen med biblioteket, hvorfor har vi bibliotek og hvordan skal bibliotek møte framtiden? Resultatet var altså Darienuttalelsene. De er utgitt under en CC-lisens. Og jeg synes disse uttalelsene er så viktige og er et så utrolig godt grunnlag for en diskusjon om bibliotek, som nå pågår her i Norge , at jeg har satt igang med en oversettelse. De som mener jeg har oversatt feil får gjerne kommentere eller lage sine egne oversettelser:-)

The Darien Statements – Norsk versjon

Bibliotekets formål er å bevare sivilisasjonens integritet

Biblioteket har en moralsk forpliktelse til å opprettholde sitt formål til tross for sosial, økonomisk, miljømessige eller politisk påvirkning. Bibliotekts formål vil aldri endre seg.

Biblioteket er uendelig i sin evne til å holde, koble og formidle kunnskap; bibliotekarer er menneskelige og kortvarige, derfor må vi arbeide sammen for å sikre at biblioteket består.

Individuelle bibliotek tjener formålet til sin organisasjon og styrende organ, men bibliotekes formål  har forrang om det oppstår en konflikt mellom de to.

Hvorfor vi gjør ting vil ikke endre seg, men hvordan vi gjør dem vil.

En klar forståelse av bibliotekets formål, rolle og bibliotekarenes rolle er nødvendig for å bevare biblioteket.

Biblioteket

Gir anledning til personlig opplysning

Oppmuntrer til kjærlighet til læring

Gjør folk i stand til å utføre sine plikter i sivilsamfunnet

Legger til rette for menneskelige koblinger

Ivaretar og stiller materiale til disposisjon

Inspirerer og viderefører håp

Bibliotekarer

Er bibliotekets forvalter

Kobler mennsker med riktig informasjon

Hjelper folk til å skape egne menneske- og informasjonsnettverk

Velger, organiserer og legger til rette for å skape innhold

Beskytter tilgang til innhold og bevarer friheten til informasjonstilgang og uttrykk

Forutser, identifiserer og møter behovene i bibliotekets virkeområde

Å bevare biblioteket

Arbeidsmetodene våre må raskt endres for å møte den enorme virkningen informasjonsteknologien har på mennsekelig kontakt og formidling og forbruk av kunnskap.

Om biblioteket skal oppfylle formålet i framtiden må bibliotekarer forplikte seg til en kultur for evig endring i arbeidsmåter og metoder, akseptere risiko og usikkerhet som nøkkelbegreper i profesjonen og ha service rettet mot brukerene som den mest verdifulle retningsnor.

Som bibliotekarer må vi:

Fremme åpenhet, medmenneskelighet og gjennomsiktighet mellom bibliotekarer og brukere

Eliminere terskler som hindrer samarbeid mellom bibliotek og andre personer, institusjoner og enheter i og utenfor biblioteket.

Velge klokt hva vi må slutte å gjøre.

Bevare og fostre koblingene mellom brukerene og biblioteket.

Bruke distribuert ekspertise til å lære og bruke nye redksap for å skape en mer robust vei mot kunnskap.

Engasjere i aktivisme på vegne av biblitoeket om intergriteten er truet utenfra.

Bare fremme prosedyrer om de viser bibliotekarer eller brukere veien mot høy standard.Identifisere og implementere de mest menneskevennlige og effektive metoder, verktøy, standarder og praksis.

Ta i bruk teknologi som holder data åpne og frie, forlate teknologi som som ikke gjør det.

Være villige og ha ekspertisen til å gjøre radikale endringer ofte

Ansette de beste og la dem gjøre jobben sin. Fjerne ansatte som ikke vil eller kan.

Stole på hverandre og stole på brukerene

Vi har tro på at innbyggerene i våre samfunn vil fortsette å oppfylle sitt samfunnsansvar ved å bevare biblioteket.

Oversatt av Thomas Brevik – CC-lisens

Bok om bibliotekblogging

I 2007 inviterte den tyske bibliotekbloggen InfoBib bibliotekbloggere fra 29 land til å skrive litt om status på bibliotekbloggfronten i sine respektive land i en serie de kalte LibWorld. Dette var så vellykket at de til slutt bestemte seg for å publisere bidragene i en bok. Boken er tilgjengelig gratis som e-bok (i PDF-format) eller man kan bestille en trykt utgave fra Lulu.com. Undertegnede har bidratt med kapittlet om norske bibliotekblogger, men resten av boken er veldig interessant og god.

Retningslinjer for bibliotekblogging

Karen G. Schneider, den frittgående bibliotekar, har laget et forslag til retningslinjer for blogging i bibliotek. Det er klart at om blogging skal bli en integrert del av bibliotekets virksomhet må det finnes klare retningslinjer som gjør det mulig å fortsette blogging om den lokale entusiasten som startet bloggingen forsvinner til andre steder. Idag er blogging i bibliotek et typisk entusiast-prosjekt, og det må integreres adskillig mer i den vanlige faglige aktiviteten om blogging skal ha noen framtid som virkemiddel i bibliotekvirksomheten.

Her er en rask overersettelse av Karen sine forslag:

Formål

“Min arbeidsplass” (MAP) bibliotek stiller blogger til disposisjon for avdelinger i biblioteket for å fremme … [Formål, målsetninger, biblioteket/virksomhetens høyeste ambisjoner etc].

Bloggansvarlige

XYZ er ansvarlig for overgripende bloggadministrasjon [Du har´n!]. Tekniske spørsmål og utfordringer skal sendes til XYZ via [epost/IM(Direktemelding)/tre vise menn and et esel].

Vert

Bloggene er plassert på [blogg.bibliotek.MAP.no?] . MAP bibliotek bruker WordPress MU [i det minste håper vi det]. MAP bibliotek bruker en design som er sammenfallende med moderinstitusjonens retningslinjer for vevsidestiler. [I motsetning til den kjedelige, stygge blå og hvite standard WordPress malen]. Standard bloggmal inkluderer en “om side” informasjon og lenker til andre MAP bibliotekblogger. “Om siden” kan tilpasses og andre sider kan legges til, men “om siden” og standardlenkene må ikke fjernes.

Bloggoppgaver

I 2008, for å spare båndbredde og sørge for en smertefri overgang til denne nye tjenesten vil hver avdeling få en blogg etter forespørsel. Avdelingsledere kan dele/delegere redaktøransvar for avdelingens blogg.

Akseptabel bruk

Det vil bli forventet at bloggpostene vil være profesjonelle og reflektere positivt tilbake på MAP bibliotekene. Bloggere oppmuntres til å sette beste foten frem i forhold til MAP bibliotekenes aktiviteter. Bloggere er sterkt oppfordret til å sjekke fakta, sitere kilder, vise et balansert bilde av meninger, innrømme og rette feil, og sjekke staving og gramatikk føre publisering.

Det oppmuntres til å lenke til beslektede poster, men bloggere bør publisere originalt innhold heller enn å gjenposte saker fra andre blogger eller e-postlister.

Kommentarer

Kommentarer er åpne for alle, men kan bli moderert av bloggadministrator. Kommetarer, meninger og reaksjoner på bloggposter er velkomne og i godt samspill med MAPs fokus på yttringsfrihet. Kommetarer bør være relevante i forhold til den posten de er koblet til. Spam, personangrep og kommentarer utenfor tema er ikke tillatt. MAP bibliotekee forbeholder seg retten til ikke å publisere kommentarer eller fjerne kommentarer.

Bloggadministrator og/eller bloggere må vedta prosedyrer for administrasjon og moderering av kommentarer.

Sider

Permanente sider i hver blogs sidekolone kan brukes til informasjon det er store etterspørsel etter.

Lenker

Lenker til andre MAP bibliotek relevante vevsider og blogger vil være innebygd i den standardiserte bloggmalen. Andre lenker til viktige vevsider eller blogger kan legges i lenkeseksjonen om det er konsensus om at dette er relevante lenker for leserene.

————————————-

Dette er et forslag til retningslinjer og dekker basisen av hva som kan dekkes slik at det er en felles forståelse for grunnprinsippene for blogging i biblioteket/institusjonen. Bruk etter eget ønske og behag:-)

Bibliotekmøteblogging og tekniske problemer

Ambisjonene om å blogge tett fra bibliotekmøtet fikk seg en stygg slagside onsdag morgen da min trofaste Macbook 4G oppga ånden og nektet å koble seg på noe som helst. At det ikke er skikkelig trådløst netteverk i Grieghallen er en tragisk historie i seg, og jeg er overrasket over at et sted som profilerer seg som konferansestedet i Bergen sentrum slipper unna med å ikke ha et åpent trådløst nettverk for gjester og konferansedeltakere.  Iallefall ble ny maskin, windows denne gangen, innhentet fra jobben (en fordel med å bo i konferansebyen), men det viste seg raskt at det ei heller her var plass til blogging, denne gangen var det et slitent trådløst kort kombinert med krav om administratorpassord for å få installert den medbrakte ICE løsningen som skulle redde dagen. Nedturene sto i kø denne dagen. Flott å vite at mine medbloggere har dekket arrangementet på en utmerket måte og at alle kan finne både bloggposter og bilder fra bibliotekmøtet på Bibliotekmøte-pageflakes siden.

Bibliotekmøteblogging

Bibliotekmøtet i Bergen nærmer seg med stormskritt. Nå er det bare tre uker igjen til over tre hundre bibliotekarer setter byen på hodet. Jeg gleder meg både til det faglige og det sosiale. I år har jeg store planer for bloggingen fra både NBFs landsmøtet og faglige og sosiale aktiviteter.

Jeg håper også at det er andre bibliotekbloggere der ute som har lyst til å bidra med innlegg og tanker rundt denne største samling av bibliotekarer i kongeriket. For de som har tenkt til å blogge finnes det et fint hefte med gode tips til konferanseblogging generelt. Dette kan anbefales . Jeg har også opprettet en åpen Pageflakesside der jeg håper å samle så mange RSS-strømmer som mulig slik at det blir mulig for en som ønsker å se hva som har skjedd på bibliotekmøtet til å orientere seg enkelt og oversiktlig. Send meg en melding om du har tenkt til å blogge på bibliotekmøtet, så legger jeg til en strøm fra din blogg også. Husk at alle bidrag vil gjøre det mer interessant å lese for de som ikke kan reise til Bergen.

Og så et lite ønske til alle som har tenkt å legge inn bilder på Flickr! Om du legger inn bibliotekmøtet08 som tag på bildene dine så får vi de opp på Flickr-strømmen på siden.

NBF 2.0 – igjen?

Har tatt en titt på NBF sine nettsider og må si meg ganske fornøyd med forsiden og nyhetsdelen. Her er det rimelig aktivitet med relevante nyheter og gode tjenester som RSS-strøm for nyheter, liste over ledige stillinger, diverse ferdigformaterte biblioteknyhetssøk og en bibliotekaktivistwiki. Slett ikke dårlig, og definitivt en god utnyttelse av web 2.0 muligheter innenfor rammene NBF opererer med for nettstedet.

Meeeen, så går man litt dypere ned i materien og kommer til spesialgrupper, lokallag og utvalg. Utvalgene som driver mye av det aktive arbeidet for NBF sentralt har ingen egne sider, bare en side med liste over utvalg med leder og medlemmer. Her burde det være lagt ut mye mer informasjon både om mandat og arbeid, og ikke minst en mulighet for medlemmene til å kommentere og påvirke arbeidet i utvalgene. Dette er ikke spesielt vanskelig å få til rent teknisk, men det kan være at den webløsningen NBF har valgt har noen begrensninger her, dette bør sjekkes og så bør utvalgene selv få legge ut informasjon om arbeidet og invitere medlemmer til deltakelse.
Spesialgruppene og lokalavdelingene har alle sine egne vevsider, men disse er alle presset inn i samme stramme form/mal som igjen ikke gir spesielt godt rom for det særpreget som burde være et av de viktigste argumentene for å ha nettopp spesialgrupper og lokallag. Ingen av disse sidene har RSS-strøm og det er heller ikke mulig å gå inn og kommentere. De fleste spesialgruppesidene er lite oppdatert, mens lokallagene er langt mer aktive på sine sider. NBF avdeling Hordaland har forresten brutt ut av NBF-malen og har sin egen side med litt mer særpreg enn resten. Telemark har et kommentarfelt, men kun på toppen og ikke knyttet til enkeltsaker. Som du skjønner mener jeg at lokallag og spesialgrupper langt på vei burde få seg blogger og tilpasse disse til sitt særpreg. Kanskje det er mulig med dagens vevsystem, og det kun er manglende utforsking av mulighetene som er grunnen, men jeg har selv drevet litt mekking på Spesialgruppen for IKT sine sider og mener at systemet er unødvendig tungrodd og vanskelig når man må regne med at de fleste lokallag og spesialgrupper har temmelig høy gjennomtrekk av tillitsvalgte og at alle nye må sette seg inn i publiseringsløsningen før de kan ta fatt på å fylle sidene med innhold. Da blir det viktig med en veldig brukervennlig løsning. Om NBF f.eks. valgte å legge ut multippelløsningen til WordPress ville det bli veldig mye enklere å administrere vevsider og nyheter for de forskjellige avdelinger og grupper, for ikke å si utvalg.

Som sagt, NBF har i dag en god inngang til informasjon om bibliotek og organisasjonen, men det trengs en opprydning og en bedre løsning for utvalg, lokalavdelinger og spesialgrupper. Det bør kanskje også vurderes om ikke en felles nyhetsside som samler nye poster fra alle lokalavdelinger, utvalg og spesialgrupper (LUS) og så må en løsning tilby både RSS-strøm og kommentarfunksjon. Dette bør være grunnleggende for å få med nye generasjoner av bibliotekvenner og bibliotekarer.

Europeisk bibliotekblogging

Den tyske bibliotekbloggen Infobib.de har satt igang en stafett der bibliotekbloggere fra alle land i Europa skal skrive en kort oppsummering av bibliotekbloggsituasjonen i sitt eget land. Jeg har blitt utfordret til å skrive noe om den norske bibliobloggsfæren og har sendt avgårde mitt bidrag. I dag, på St. Georgs dag og verdens bokdag er det selvsagt en katalansk bibliotekblogger som er først ute!

Et skritt nærmere bibliotekblogg.no?

En av mine gamle drømmer om å sette opp et nettsted for bibliotekblogger har kommet et skritt nærmere. WordPress, for tiden det beste bloggprogrammet har fått en multippelbrukerversjon som gjør det mulig å sette opp MANGE blogger på en server enkelt og greit (se wordpress.com). Så da er det bare å sette igang, få på plass en stor server, installere wordpressMU og invitere bibliotekene til blogging i stor skala og på eget domene. Noen som føler seg kallet? OM det blir noe av Biblab så er dette en prioritert oppgave etter min mening. En tjeneste som Norsk Digitalt Bibliotek kunne sette igang med. Noen som sa nytteverdi og digitalisering av bibliotekene?

Engagedpatron – engasjer brukerene!

Engagedpatron er et nettsted for bibliotek hvor de kan sette opp blogger og andre Web 2.0 funksjonalitet som RSS og integrere dette i eksisterende nettsider. Terskelen er lav, og det er gratis for små folkebibliotek. Et absolutt alternativ til f.eks. Blogger og WordPress.com for de som tenker på å prøve ut blogging og online funksjoner som programannonsering, påmelding til arrangement og andre nyttige ting.

Mitt største ønske for tiden er at en lignende tjeneste kan bli en del av Norsk Digitalt Bibliotek. Et tilbud som er til direkte nytte for det enkelte bibliotek, som tar vekk behovet for teknisk kompetanse på det enkelte bibliotek, som er mulig å integrere med bibliotekets eksisterende nettsider og tilbud, og som ikke minst har et standard grensesnitt for alle, dvs. at har du først kompetanse på dette verktøyet så er den kompetansen overførbar mellom bibliotek.

Podcast om Bibliotek 2.0

En podcast der bibliotek 2.0 begrepet blir diskutert vidt og bredt har kommet på lufta. Talking with Talis: Introducing the Library 2.0 Gang er den første i det vi håper blir en serie diskusjoner rundt Bibliotek 2.0 med både entusiastiske og kritiske stemmer. Spesielt spennende er det at Michael Casey, mannen som fant på uttrykket “Library 2.0” og Michael Stephens, en av Bibliotek 2.0’s dyktigste foregangsfigurer er med. Undertegnede er også involvert, og lærte mye av denne første diskusjonen.

Thomas

Plinius » P 37/06: Enig og tro til Dewey faller?

Nå Tord Høivik tar på seg togaen og skriver på bloggen Plinius er det alltid verdt å lese. Siste innlegg, Plinius » P 37/06: Enig og tro til Dewey faller? er et typisk eksempel på faglig relevans og provoserende innhold. Han stiller utviklingen i USA, der både valg til ledelsen i den amerikanske bibliotekforeningen ALA og selve valgkampen i stadig større grad foregår elektronisk. Både besparende og involverende for forening og medlemmer. Jeg ser fram til å høre svarene og reaksjonene fra både administrasjon og hovedstyre i Norsk Bibliotekforening på Tord sine spørsmål om elektronisk avstemning, portalstrategi og utdanningsprofil.

Det viktigste spørsmålet Tord tar opp er den store bedøvende enigheten som preger norsk bibliotekvirkelighet. Det ser ut til at de mest kontroversielle spørsmål i norsk bibliotekvesen er hvorvidt Steinar Lakså skal få skrive e-post til BibliotekNorge-lista og andre trivielle, men lettfattelige saker. Hvor er portalkontroversen, kampen om hvilken vei bibliotekarutdanningen i Norge skal gå, digitaliseringsdebatten osv? Er det kun de nære ting som opptar oss? Vi lever i en tid da store samfunnsspørsmål får direkte og inndirekte virkning på bibliotekene, WTO, opphavsrett, Web 2.0 og ikke minst trenden til økt bibliotekbruk og mindre utlån i bibliotekene. HVor går vi i forhold til denne utviklingen? Jeg øsker Tord lykke til med å heve nivået på debatten.

Thomas

Prosjektoppgaver om Blogger på bibliotekutdanninen i Oslo

Det ser ut til at flere studenter på Bibliotekutdanningen på Høyskolen i Oslo skal skrive om blogger i sine Batchelor-prosjektoppgaver. Flotte greier, jeg gleder meg til å lese hva de skriver. Det er alltid behov for nye øyne på dette området. En av studentene har startet en oppgaveblogg. hvor hun inviterer til kommentarer og innspill fra alle som ønsker å bidra. Det er svært verdifullt for utviklingen av blogging som fenomen i bibliotekverdene at vi får slike studentoppgaver som analyserer og gir oss bedre kunnskap og innsikt som kan brukes i utviklingen av alle typer bibliotek og bibliotektjenester.

Blogg og bibliotek sier velkommen, og lykke til! Vi kommer til å kommentere og følge denne utviklingen, og om vi får høre om flere studentoppgaveblogger vil vi ta opp og bidra etter beste evnte til disse!

Thomas

Presentasjoner om Bibliotek 2.0 og Bibliotekbyen Bergen

På onsdag holdt jeg to foredrag for NFF Bergen. Det var svært hyggelig, spesielt å se så mange gode kolleger og få litt sosial innsprøytning for meg som er eneste bibliotekar på mitt bibliotek. Jeg lovet forsamlingen å legge ut presentasjonene mine på nettet, og dette gjøres hermed. Jeg har to presentasjoner og legger ut begge som PDF filer. “Blogg, RSS, Wiki og Web 2.0 – kan biblioteka bruke dette til noe fornuftig?” og “Bibliotekbyen Bergen

Thomas