Blogg og bibliotek er en av norges eldste biblioteksfaglige blogger. Den ble startet i 2002 av Thomas Brevik og Anders Ericsson. Dette har vært en gruppeblogg der andre bidragsytere har vært Even Flood og Torunn Helene Fredriksen.
Bloggen startet på blogger.com med adressen bokogbibliotek.blogspot.com 

I 2004 flyttet bloggen over på www.miromurr.no/bloggogbibl 

på platforment MovableType. En overlegen plattform på dette tidspunkt, men ettersom tiden gikk og MT gikk over til en betalingsmodell for mer avansert bruk var tiden moden for eget domene www.bloggbib.net og den åpne plattformen WordPress i 2005.

Blogg og bibliotek er plassert og driftet hos LIShost.org

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *