Bloggpause – Hiatus

Det blir lite blogging for tida, og eg anar ikkje om det kjem til å vere meir i framtida. For tida er eg mest aktiv på andre nettstader.

Bokomtalar blir delt på Bokelskere og Goodreads dersom eg føler for å sei noko spesielt om boka.
Bilete blir delt på Flickr, Instagram og på Facebook. Nokre bilete offentleg på Facebook, andre med facebookvener og i diverse fotorelaterte facebookgrupper – alt etter kva for bilde det er.

Det er stort sett nok nettstader for meg.

Den einaste delen av bloggen som har vore aktiv i det siste er leseoppdateringssidene – 52+ Books to Read in 2014 og 52+ Short Stories to Read in 2014. Dei kjem iallfall til å bli vedlikehaldne til nyttår, så får vi sjå kva framtida vil bringe.

————————————————————————————————————

I don’t do much blogging these days, and I don’t know if I ever will again. l’m fairly active on other websites, so time will tell. 

Books I read and feel like writing about are shared on Bokelskere (In Norwegian) and Goodreads (in English and Norwegian). Some end up on Facebook too.
Photos are shared on Flickr, Instagram and Facebook. Some photos publicly, some with friends and others with photo groups I belong too. It all depends on the picture.

The only part of the blog that has been active this summer is my reading pages: 52+ Books to Read in 2014 and 52+ Short Stories to Read in 2014. They’ll definitely be updated as long as we read 2014, then we’ll see what I’ll do in 2015.

Comments are closed.