Sunday stills – Reflections

All my reflection photos this week were taken at our visit to the hair dresser on Thursday.

In the last one I like the way my eyes reflect the mirror 🙂

Go here to see more Sunday stills.

BeforeDuringNew hairdoReflection of a reflection of a reflection

Comments

Sunday stills – Reflections — 6 Comments

  1. Pingback: Refleksjon « Mammaen og havet

  2. Må ellers seie eg syntest dokke blei veldig fine på håret. Lurer på om eg skal tore meg til å klippe meg kort att 😉