11.desember – Vankunnedemonstrasjon

Happy Sheep av Davis Masters, delt under Attribution 2.0 Generic

Kristin og eg har som laurdagstradisjon å spørje og svare oss gjennom dei forskjellige quizza i Bergens Tidende. Me er vanlegvis totalt på den felles vankunnevidda på dei fleste musikk- og fotballspørsmåla, men har til saman litt meir peiling på dei fleste andre tema. Kvar for oss har vi derimot nokre digre kunnskapshol. Her kjem eit lite døme:

Spørsmål: Hvem har angivelig forfattet følgende lyriske perle: “Hvor vakker du er min elskede (…) Dine øyne bak sløret er som duer. Ditt hår er lik en flokk av geiter som bølger ned Gileads fjell. Dine tenner er som nyklipte sauer når de kommer opp fra vaskedammen”?

Mitt framlegg til svar: Dette høyrest ut som noko Jokke (til ei av sine burugler) eller Günther (til Else før han må overnatte i vasken) kunne lire av seg.

Eg lurte litt på kvifor Kristin heldt på å sette tacoen i halsen, men fekk større forståing for reaksjonen då ho klarte å hikste fram at sitatet kom frå Salomos høgsong

Men, dersom dette er eit typisk døme på elendig bibelsk lyrikk så trur eg at eg heldt fram med å lese The Atheist’s Guide to Christmas, den er iallfall morsom.

Comments

11.desember – Vankunnedemonstrasjon — 1 Comment

  1. Knegg! Den var bra:-) Jeg måtte gå en liten runde med meg selv før jeg kom på at det var Salomo som var dikteren, men trakk først i retning av noe “Dikt for gutta” kunne ha begått:-) Jokke var etter min mening et veldig bra forslag. Kan godt se for meg ham lire av seg noe slikt etter noen halvlitere, men sannsynligvis ville han vel føkke opp avslutningen enda mer enn Salomo.

    Håper Kristin har kommet seg etter vankunnesjokket:-)