Fagblogg

Eg byrjar å bli ein smule schizofren på bloggefronten – så no har eg fått meg ein fagblogg som er mest retta mot lærarar og elevar på ASV, men som gjerne kan lesast av andre og. Kan hende eg flyttar … Continue reading

Endå meir redigering

Eg fann ut at toppbiletet på den forrige themen eg prøvde vart alt for dominerande, så det blei eit skifte igjen. Verdskartet i forrige post oppførerer seg fortsatt trøblete, men elles fungerer ting nokonlunde bra. Blog this! Bookmark on Delicious … Continue reading