Luksus II

Det skal ikkje alltid så mykje til for at noko skal kjennast som luksus. Berre det å kome seint på jobb fordi ein skal ha kveldsvakt, gå sakte gjennom den haustfarga byen med oktobersola midt imot, med ein brunostblings i eine neven og ein chai latte i den andre. Ein kan leve nokre timar på det….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *