m&h

Om kjærleik og kjøleskap

Du får eit barn. Kva ønskjer du å gi dette barnet? Kjærleik. Tryggleik. Spenning og glede. Alt godt du kan tenke deg. Og korleis gir du barnet kjærleik? Du klemmer det, stryk det over håret, kyssar det, snurrar det rundt!  Sender det beroligande, varme blikk. Held det godt, godt inntil deg. Og tryggleik? Du held […]

m&h

To gode kronikkar om spesialskular

I dag dukka to gode kronikkar opp i min Facebook-straum. Begge handla om utfordringane rundt skulegang for barn med spesielle behov. Ingen av dei skrivne i dag. Ingen av dei peikar på spesialskular som eit rett val for alle, men begge viser kvifor det for i nokre tilfelle er det einaste mogelege. Sjølve har vi […]

m&h

Den lange vegen til å forstå autisme. Nokre landemerke.

Og nei, eg er på ingen måte framme. Men akkurat herfrå var det litt utsikt, så eg tar fram min metaforiske kvikklunsj, sidan appelsinar luktar så altfor drygt for min son. Eg tar ikkje ein gong risken på ein metaforisk, ein. Så ser eg tilbake på den aller, aller første delen av turen…. I dag, […]

m&h

Syngja

Til jul i fjor hadde husbonden kjøpt ‘Syngja’ av Lars Amund Vaage til meg. Eg måtte trekke pusten djupt før eg kunne ta fatt på lesinga, for dette er problematikk som går oss tett inn på livet. Det er ei bok det var lett og raskt å lese, men problemstillingane er det verken lett eller […]

m&h

Zen og kunsten å feire jul

Nei, eg har ikkje lest den motorsykkelboka, sjølv om eg nok gjer det ein dag, og muligens har samme tilnærming som forfattaren (iflg Wikipedia): “it should in no way be associated with that great body of factual information relating to orthodox Zen Buddhist practice. It’s not very factual on motorcycles, either.” Den einaste assosiasjonen måtte […]