m&h

Så mange ruter

(I serien Frem fra skrivebordsskuffen. Eller Drafts-skuffen. Skrive i mars i fjor) I helga var eg i Oslo. Jobb. Møte. Heilt fint. Og derifrå tok eg T-bane, det beste med heile Oslo. Enno betre enn Colosseum. Det eg har sakna aller mest frå Oslo. Eg reiser med Bybana kvar arbeidsdag og let som. Det er […]

m&h

Time travel fuelled by music & pine needle scent

I was struck by a blog post today. Science writer Emily Willingham wrote a post titled ‘The ghost in you‘. No, I had only the vaguest recollections of the song, I certainly did not know the words. The method of time travel, however, was well known. Just as the scent of (dried) pine needles will […]

m&h

Harry og Sally og kaffor p***** skulle det vere så vanskeleg å ha mannlege vener, liksom?

Eg kan ikkje hugse korleis eg kom opp i diskusjonen. Eg befann meg temmeleg langt vest og sør for Bergen, på ein sandbanke bebygd med for meg eksotiske bungalowar, samt eit typisk forskingsbygg i betong. På den neste sandbanken, rett over sundet, fanst det ein ikkje mindre eksotisk bestand med forvilla (eg tullar ikkje) hestar. […]

m&h

There she goes, wearing black again

Moving to a new country inevitably leads to some culture clashes. Some surprising, some less so. Sometimes, differences are so small and suble that it is difficult to see that signals are interpreted differently from intended. Sometimes, one is being told 😉 Which parts of me did NOT blend easlily into a studenty environment in […]

m&h

Simultanperfeksjonisme

Frida, ho med hjartet i handa, introduserte meg tidleg på nittitalet for eit omgrep.  Simultankapasitet: Kor mykje ein kan ta hand om samtidig. Men stor simultankapasitet syntest meg å forutsette at ein også takla å ikkje gjere alt like godt, at ein aksepterte at ein og annan ball blei fanga på skeiva, at ein og […]