15 år på blogg – et lite jubileum og et blikk framover

Takket være Facebook sin tilbakeblikkfunksjon ble jeg i morges minnet på at det nå er 15 år siden jeg blogget for første gang. 10 års jubileumsposten var preget av tilbakeblikk og oppsummering. I denne femtenårsposten skal jeg heller se litt framover.

Mye har skjedd de siste fem årene. Jeg har skiftet jobb, fra Sjøkrigsskolen til Lindås bibliotek og min gamle kjærlighet, Bokbåten Epos. Faktisk skrives denne bloggposten fra salongen ombord på Epos. Det er bokbåtens vårtur i Hordaland og vi har nettopp forlatt Austevoll og er på vei sørover til Bømlo.

Jeg har studert og fullførte rett før jul Norsk Barnebokinstitutt sitt nettstudium i samtidslitteratur. Perspektivet har endret seg en god del siden siste jubileum og når jeg ser framover så er det folkebibliotekets perspektiv jeg nok ser det meste fra.

WordPress har gått fra en ren bloggplattform til et fullbefarent CMS (Content Management System) som tas i bruk i stadig flere bibliotek. Bokbåten bruker wordpress for sine nettsider og fler og fler folkebibliotek bruker nå Webløft; Buskerud fylkesbibliotek sin fantastiske satsing på et enkelt og funksjonellt system for nettsider for folkebibliotek, også basert på wordpress.

Blogging har dermed gått fra en av mange publiseringsformer til en dominerende standard for hvordan gode nettsider kan være. Fri og åpen programvare, som WordPress og biblioteksystemet Koha har endelig begynt å bli foretrukket framfor prorprietære systemer i norske folkebibliotek. Det er ennå et stykke igjen til alle i folkebiblioteksektoren ser fordelene med fri og åpen programvare, men vi er godt på vei. Det store gjennombruddet for fri og åpen programvare var at Deichmanske bibliotek, norges største folkebibliotek, valgte Koha som framtidens biblioteksystem.  Nå blir det spennende å se hvem som blir det neste.

Selbjørnsfjorden, vanligvis et stort kav av bølger og vind, ligger nå som et stuegulv framfor oss. Vi skal til Skjeret og besøke den berømte butikken til Nillo på Skjeret som nå drives videre av sønnen Bjarne.

https://flic.kr/p/DDvPPe

Om jeg skal spå om framtiden, og der er jeg notorisk dårlig, så tror jeg at fri og åpen programvare vil være førstevalg for de fleste folkebibliotek om ikke så alt for lenge. Det er mange grunner til det. Først og fremst handler det om kontroll. Bibliotek bør ha kontrollen over både egen programvare og egne data. Det er også en økonomisk grunn, i dag går pengene til biblioteksystemer inn i firma som skal drive utvikling, men som holder kortene tett til brystet og selv velger hvilken vei systemet skal gå. Med åpen programvare er det bibliotekene selv som velger retningen og ressursene kan gå direkte inn i den utviklingen de ønsker selv. FOSS er ikke billigere, men pengebruken er mer direkte knyttet til bibliotekenes egne ønsker og behov.  Og sist, men ikke minst, handler det om sikkerhet. Systemene som i dag utvikles for windows og apple er alle underlagt problematisk press fra myndigheter som vil ha tilgang til data og bruk av systemene. Med FOSS kan man i større grad sikre seg mot dette, selv om det aldri blir helt sikkert. Bibliotek har etter min mening et ansvar for å sørge for at sikkerheten til de som bruker bilbiotekenenes systemer er best mulig og vi må skjerme våre brukere så godt vi kan fra overvåkning og misbruk av informasjon fra myndigheter og andre.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *