10 Reasons Why Students Aren’t Using eTextbooks | Online Universities

See on Scoop.itEbøker i bibliotek

Særdeles interessante erfaringer. Jeg ser at min egen bruk av fagbøker nå er i ferd med å gå tilbake til papirutgavene nettopp av samme grunn som mange studenter oppgir. Lukkede formater som kan forsvinne (inkludert notater og uthevinger), kostnader og ikke minst at det er en fysisk komponent som hjelper hukommelsen. Den fysiske handlingen å bla om, understreke/gule ut, notere og kommentere på papir ser ut til å hjelpe meg til å huske ting bedre. Foreløpig er min erfaring at dette ikke skjer på iPad eller Kindle.

See on www.onlineuniversities.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *