Neptunseminaret 2011 – Avslutningspanel

Ettersom Ida Jackson måtte melde sykdomsforfall har foredragsholderne svært sporty stilt opp og tar en avsluttende runde med spørsmål og kommentarer fra salen.

Første spørsmål var til Ove Husby om erfaringene fra EMTACL10. Ole kunne bekrefte at det var en suksess og at det blir en ny konferanse i 2012.

Neste spørsmål fra salen gikk på om vi må gjenoppfinne biblioteket og gi den et nytt navn for å få ressurser og være relevant i framtiden. Åke svarer at nei, vi beholder navnet bibliotek, men åpner opp for nytt innhold og nye muligheter. Om man velger andre navn eller prosjektnavn så bør det reflektere lokale forhold. Kista Idea Lab fungerer lokalt, men ville kanskje ikke funger andre steder.

Ole kommenterer at navnet bibliotek fortsatt står sterkt, og at varianter som læringssenter ikke har samme gjennomslagskraft.

Åke sier at det er mange som er svært fremmede for bibliotek, spesielt i multikulturelle områder som Kista, og at det var bakgrunnen for å bruke navnet Idea Store. Spiller ingen rolle hva det heter så lenge vi leverer tjenestene.

Ole sier at NTNU biblioteket har undersøkt og snakket med dagens studenter. De er ikke mer avansert enn tidligere, men mye mer utålmodige.

Ida – amerikanske studenter bruker ikke epost. Sender meldinger på Facebook og MSN. Epost er for formell kommunikasjon, regninger o.l.

Ole – når vi skulle arrangere EMTACL10 fikk vi mer respons når vi brukte Facebook og Twitter som kommunikasjonskanaler. Det ble også en utilsiktet markedsføringskanal.

Anders Ericsson fra NBF kommenterer at han var i Tower Hamlet i London da Idea Store ble lansert og det var en så stor endring at et navneskifte var på sin plass.

Spørsmål fra salen om dagens elever i videregående skole vil være mer digitale når de kommer inn i høyere utdanning?
Ida Aalen sier at hun tror det avhenger av om lærerene har gitt elevene de gode redskapene i skoletiden. Da kommer de like blanke til universitet og høyskole som tidligere generasjoner av studenter. Men om de blir introdusert til slike verktøy så vil de bruke de.

Spørsmål fra salen: hvilke kanaler skal bibliotek bruke?
Ida: Har holdt foredrag om dette for bibliotek. Bruk twitter for å nå pressen, Facebook for å nå ungdom og voksne.
Åke: man er ikke med med mindre man kommuniserer og blander seg inn i de konversasjonene som pågår.
Biblioteket er ikke på Facebook eller twitter ennå.
Ole: UBIT2010 – kom på Facebook og Twitter – har ikke stor kontaktflate – men der vi skulle ønske at vi lyktes var på It´s Learning.
Ida: Ligg unna It´s Learning! Svært dårlig verktøy. Ny nettjeneste classmate
Ole: Vi vil være integrert i universitetets verktøy slik at vi også er en del av universitetet.

Spørsmål fra salen: Vi etablerte en facebookside for biblioteket – var uforberedt på reakasjonen fra studentene – “dette har dere ikke noe med” (studentene følte seg truet av “voksennærværet” på Facebook)
Skal biblioteket være på Facebook?

Ida: Det er utrolig mange som vil ha Facebookside – det blir for mange ting å følge med på.
Hva er gevinsten med å bli tilhenger av bibliotekets side? Bedre å lage event eller spre informasjon om arrangement.
Åke: Snart er det å ha facebookside like spennende som å si: “Vi har telefon”
Gjennom å agere og konversere så forandrer vi varemerket biblioteket. Mange i privat næringsliv er misunnelige på styrken i biblioteket som varemerke.

Ole: Oppslag i universitetsavisa.no om akademia på Facebook. Anbefalt lesing.

Åke: Facebook groups – bra produkt for mine behov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *