Monthly Archives | February 2011

Ny rapport om ebøker fra kulturrådet

Morten Harry Olsen har skrevet en ny rapport om ebøker (OBS! PDF) for kulturrådet som i stor grad speiler utviklingen siden siste rapport i 2009. Denne rapporten tar i større grad opp bibliotekenes rolle og den har tydligvis blitt langt viktigere enn tidligere antatt. Jeg applauderer Morten Harry Olsen sine konklusjoner om usikkerheten rundt den […]

Neptunseminaret 2011 – Avslutningspanel

Ettersom Ida Jackson måtte melde sykdomsforfall har foredragsholderne svært sporty stilt opp og tar en avsluttende runde med spørsmål og kommentarer fra salen. Første spørsmål var til Ove Husby om erfaringene fra EMTACL10. Ole kunne bekrefte at det var en suksess og at det blir en ny konferanse i 2012. Neste spørsmål fra salen gikk […]

Neptunseminaret 2011 – Åke Nygren

Kista Idea City/Lab – verdens morsomste og vanskeligste prosjekt En bygning – et nytt bibliotek – Idea City Et tilbud – ny måter å jobbe med i bibliotek – Idea Lab Kista – Nordeuropas Silicon valley – og et av verdens mest mangekulturelle områder. Sosial og teknologisk tenkning må gå hånd i hånd Multilingual, multicultural, […]

Neptunseminaret 2011 – Ole Husby

UBIT2010 – Visjoner og virkelighet Brukte ikke 2.0 begrepet – det var på vei ut. Likevel handler det om 2.0. Visjoner skal ha kraft – Best på nett Økt synlighet for bibliotekets tjenester Åpne systemer Overgang til digitale dokumenter Linked data Brukernes premisser og brukernes arenaer Vi er til for studentene og forskerne Papirløse kontor […]

Neptunseminaret 2011 – Ida Aalen

Jeg har Google – hvorfor trenger jeg dere? Eller: Hvordan jeg ble en digital student. Studenter tenker på biblioteket på en helt annen måten enn biblioteket tenker på seg selv. Ida har ikke svarene på hva bibliotekene skal være, men hun har et studentperspektiv som kan være verdt å ta med i hvordan vi utvikler […]

Neptunseminaret 2011

Årets Neptunseminar har tema “Bibliotekets digitale hverdag”. Forfatteren Tomas Espedal åpnet konferansen med en morsom monolog. Og høytlesning fra egne tekster. Det blir en nær opplevelse.