Neptunseminaret – Tone Moseid – ABM-utvikling

Lite innlegg utenfor programmet

Etablert samarbeid mellom ABM-utvikling og Kulturrådet –

Kulturrådet har 1. mill til utvikling av infrastruktur for formidling av innkjøpt kulturfondlitteratur i ebokformat

Utfordringer:

  • Teknisk infrastruktur
  • Ivareta hensikten med innkjøpsordning
  • ivareta rettighetshaverene

To prosjekt:

  • Buskerudprosjektet år to,
  • Ryfylke – nettbiblioteket, alternativ til Buskerudprosjektet – skal velge leverandør – løsning for små bibliotek
  • Trekkes inn i samarbeidet med Kulturrådet

Vi trenger kunnskap og praktisk erfaring. Just do it!

Opphavsrettslige problemstillinger

Brukerfokuset må på plass

Økonomi – mere fakta må på plass

Ebøker får konsekvenser for bibliotekøkonomien – kommunene må kanskje ta merkostnaden med overgangen til ebøker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *