Neptunseminaret – Morten Harry Olsen

Kulturrådets innkjøpsordning for e-bøker.

Skrev rapporten om ebøker til Norsk Kulturråd.

Fikk en stor overraskelse når han skrev e-bokrapporten. Hvor mye som dreide seg om bibliotekene, og hvor viktig bibliotek var.

Eboka- det er bare såvidt vi er på vei! Vi har nesten ikke sett noe av utviklingen. 2-3& markedsandel i USA, i Norge 0%

Mange hindringer for vekst. Kopisperrer, eierskap – ikke endelig løst

Momssprørsmålet er ikke løst – ryktene går om kulturmoms

Fastpris har fått en løsning. Prisen på e-bøker vil ligge på 220 – 250 i utsalg. Vanskelig å konkurrere med amerikanske priser

Stor uenighet i forlagsbransjen om lanseringen av bokbasen.no – Noen vil lansere bøker uten moms, noen med.

Avtaleverket mellom forlag og forfattere ikke på plass. Kan ta lang tid. I verste fall enda lenger tid.

Åndsverksloven – skal revideres, store uavklarte spørsmål.

Hvor stort er markedet egentlig? Hvor mange vil ha spesialisert duppeditt med kort levetid?

Vi vet ikke hvor mange som vil ha papirløse bøker i det hele tatt. Bøker har eldre og mindre teknologidrevne brukere.

Eboka blir for folk med høy teknologisk interesse. Stor usikkerhet.

Lang overgangsfase – evolusjon, ikke revolusjon.

Forstår biblioteknes ønske om gode tjenester til brukerene. Bibliotekene må opprettholde og styrke sin posisjon i samfunnet.

Bibliotekene går inn i en ny gråsone. Marked og bibliotek beveger seg mot hverandre

Innkjøpsordningene er til for litteraturen – Bredde, kvalitet, tilgjengelighet

Støtter tre instanser: Forfatterene, Forlagene og Bibliotekene (kundene)

Om en av kravene trues må hele innkjøpsordningen revurderes. Kan bli nedlegging.

Bibliotekene har vært fildelingssentraler siden antikken (lovlig fildeling)

Fysiske begrensninger har hittil begrenset fildelingen slik at den ikke har skadet markedet

Digitale eksemplarer kan leses paralellt av mange mennesker – undergraver økonomien i markedet

Er ikke imot farlige eksperimenter – samarbeider med BS-weblån  – samarbeider med Buskerudprosjektet

Vil avbryte om det får skadevirkninger på litteraturen.

Skulle utlån i en region redusere salget av en tittel i en region vil Kulturrådet reagere raskt med restriksjoner.

Bibliotekene MÅ ikke bli en aktør som reduserer kvalitet og alsidighet

Bibliotekvederlaget ikke til å leve av

Komme fram med forslag om nye kompensasjonsordninger  – kollektive – trenger individuelle ordninger (man må få lov til å bli rik av å publisere bøker)

Ny gråsone mellom bibliotek, forfattere og forlag/bokhandler

Mange forslag, kassettavgift på lesebrett, frigiving av bøker etter en viss periode (den lange halen er 20% av inntektene)

Bokhandelen får det største trøkket når eboka kommer. Må legge om mest.

Kulturrådet må gå inn og reforhandle prisene – lavere inntekter for bokhandler og forlag

Må få til samarbeid mellom bibliotek og bokhandel – nasjonalt – må starte straks

Bibliotek handler om formidling – formidlingsansvaret må få høyere prioritet – eboka blir et flyktigere produkt –

Breddelitteraturen som ikke får stor markedsføringsstøtte.

Lyrikk og kortprosa kan forsvinne fullstendig over på digitale plattformer. Vil bli vanskeligere å formidle.

Må vurdere portaler. Særskilte behov finnes, men nasjonale løsninger bør få prioritet.

Systematisk utvikling av formidlingsløsninger/tjenester

Ta grep om arenarollen til biblioteket – ebokas flyktighet fører til fokus på litteraturformidling

Bekymringsfullt med festivaliseringen av litteraturen – bibliotekene ER litteraturhus, og bør ikke miste ressurser

Eboka gjør det lettere for små forlag og enkeltforfattere å få publisert litteratur utenfor kvalitetsstrukturene i forlag etc.

Formidling må balanseres mot kvaliteten

Bibliotekene må delta i diskusjonen og være kvalifiserte meningsytrere – helhetlig politikk.

Regjeringen ser ut til å ha en digital blindsone i forhold til bibliotekene.

Bibliotekenes rolle blir ikke vurdert under revideringen av åndsverkloven.

Bibliotekene må vise selvbeherskelse og ansvarlighet i forhold til de andre aktørene.  Bibliotekene kan ikke være rent teknologi- og kundefoksudrevne. Hensyn til litteratursystemet. Ny dialog med den kommersielle delen av brasjen.

Takk for meg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *