Monthly Archives | February 2010

Neptunseminaret – Tone Moseid – ABM-utvikling

Lite innlegg utenfor programmet Etablert samarbeid mellom ABM-utvikling og Kulturrådet – Kulturrådet har 1. mill til utvikling av infrastruktur for formidling av innkjøpt kulturfondlitteratur i ebokformat Utfordringer: Teknisk infrastruktur Ivareta hensikten med innkjøpsordning ivareta rettighetshaverene To prosjekt: Buskerudprosjektet år to, Ryfylke – nettbiblioteket, alternativ til Buskerudprosjektet – skal velge leverandør – løsning for små bibliotek […]

Neptunseminaret – Paneldebatt

Dag Erlend Lohne Mohn – Hvorfor er Buskerudmodellen skremmende? Vi må tørre å få opp forskjellige modeller på bordet. Skal ikke være teknologistyrte. Må spille på lag med ny teknologi. Å stritte imot ikke lønner seg på lang sikt. Biblioteket er ikke til for å bevare bokbransjen, men rettighetshavere skal selvsagt ha betalt for det […]

Neptunseminaret – Kjartan Vevle – Biblioteksentralen

BS Weblån – løsning for utlån av ebøker Utlån av digitale dokument generelt, ikke bare ebøker Utfordringer Bibliotekene sin rolle i mediemarkedet effektive driftsløsninger Formidlingsområdet der den digitale utviklingen treffer bibliotekene hardest Mediemarkedet: Biblioteket mot verden? Bibliotekene har veldig liten makt til å påvirke bokøkosystemet i noen retning (men kan ha negativ virkning) Bibliotekmarkedet: Digitalisering […]

Neptunseminaret – Morten Harry Olsen

Kulturrådets innkjøpsordning for e-bøker. Skrev rapporten om ebøker til Norsk Kulturråd. Fikk en stor overraskelse når han skrev e-bokrapporten. Hvor mye som dreide seg om bibliotekene, og hvor viktig bibliotek var. Eboka- det er bare såvidt vi er på vei! Vi har nesten ikke sett noe av utviklingen. 2-3& markedsandel i USA, i Norge 0% […]

Neptunseminaret – Stig Bang – Nasjonalbiblioteket

Nettformidler i Nasjonalbiblioteket Nordområdeprosjektet og bokhylla.no Bokylla.no  – ikke bøker på lesebrett, men på internett – i alle bibliotek og etterhvert på nesten alle kjøkkenbord Assosierer positive livssituasjoner med bøker Hvorfor har vi et så sterkt forhold til boka som fysisk objekt? Bokhylla.no startet som et lite prosjekt: nordområdeprosjektet Lite og latterliggjort, men vellykket teknisk […]

Neptunseminaret – Dag Erlend Lohne Mohn

OPPDATERES FORTLØPENDE – trykk på refreshknappen for å få med ny informasjon! Ebøker på bibliotek – muligheter og trusler Buskerudprosjektet Nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker Norsk skjønnlitteratur Kommuner: Drammen, Kongsberg, og Nore og Ulvdal Teknisk leverandør Elittera/Digitalbok.no I en fase der utvalgte lånere får låne lesebrett og låner e-bøker. Tester funksjonalitet i utlånsprosedyre, leseopplevelse, […]

Bibliotek er ikke i bokbransjen

En artikkel i Bok og Samfunn omtaler det etterhvert svært kontroversielle e-bokprosjektet i Buskerud. Ikke så veldig overraskende at både forlag, forfattere og Biblioteksentralen føler seg lettere truet av støtten ABM-utvikling har gitt til dette prosjeket. Det er lett å glemme, når man ser stappfulle bokyller i landets bibliotek, at bibliotek IKKE er i bokbransjen. […]

Tillitskrise?

Kulturministeren har bestemt at biblioteksakene i ABM-utvikling skal flyttes til Nasjonalbiblioteket. Det gir stor grunn til bekymring, best oppsummert av Ragnar Audunson i et debattinnlegg i Aftenposten idag. Jeg hørte Kulturministeren på NRK P2 snakke om en samordning av NB og ABM-utvikling for å unngå dobbeltadministrasjon på folkebibliotekfeltet. Såvidt jeg vet har ikke NB noe […]