Monthly Archives | August 2009

Ærlig digitalt!

Noe har skjedd i sommer. Ikke mine egne miserable sommeropplevelser med regn, men blant norske bloggere. Digitaliseringen av bøker og lesing av e-bøker ser ut til å ha nådd et krisepunkt der fler og fler oppdager at det faktisk går an å lese bøker på skjerm, og at e-bøker også er bøker. Bloggeren Ida Jackson […]