Halmstadkonferansen – Erling Dokk Holm

Fra transaksjon til relasjon: Biblioteket som sosial møteplass

TO sider ved biblioteket. Det romlige og det sosiale

Vi trenger ikke bibliotek – ikke i forhold til den opprinnelige begrunnelsen. “Gratis tekster” – eksisterer nå utenfor de fysiske rammene – Google Books – likevel trenger vi bibliotek

Bibliotek har massiv betydning i samfunnet ut over tekstene, men vi har ikke begrep og språk for å snakke om det. PLACE-prosjektet

Offentlig rom med lav terskel – gratis, rusfritt, ingen spesielle krav til den som benytter. Adferdskrav minimale, mindre enn på kjøpesenter. Du blir ikke kastet ut av et bibliotek om du ikke låner bøker.

Biblioteket er unikt og skjuler en sosial side.

Halvparten av befolkningen bruker folkebibliotekene, men bare halvparten av disse låner bøker.

BIbliotek er først og fremst et offentlig rom, sekundært et sted for utlån av bøker.

Et godt folkebibliotek er mer etterspurt enn et dårlig folkebibliotek

Faktorer som styrer biblioteks popularitet er de samme som styrer etterspørsel etter andre tjenester og varer.

Biblioteket i Seattle har endret vår forståelse av bibliotek generelt slik Operaen i Oslo har endret oppfatningen av operabygg.

Gamle bibliotekbygg var raskt uegnet til primæroppgaven – å ta vare på bøker, fordi ingen forutså den enorme veksten i publisering av bøker.

Om du tar ut bøkene av et bibliotek så er det et rom som er egnet til det meste. Kirkerom egner seg lite til andre formål. Et bibliotek kan puttes inn i neste hvilken som helst bygning.

Biblioteket må finne en arkitektonisk form som hever seg over budsjettene. Biblioteket står bedre på egne ben om de har sin egen bygning.

Visuell markering gir oppmerksomhet på innhold. Ny status.

Et frittstående bygg er vesentlig for at det oppfattes som permanent og solid. Sterkere markering og plass i folks bevissthet.

Har biblioteket en særegen sosial karakter?

Biblioteket blir brukt sosial. Må dokumenteres. Mer følsom modell for sosialitet.

Har studert kaffebarer – designet for å kunne besøke alene. En ny faktor i den økende urbaniteten. Behagelig å være alene i et rom med mange andre som også er alene. Kvinner elsker kaffebarer.

Felles tilstedetilværelse uten krav

Skille ensomhet og alenehet

Bibliotekarene burde få uniform. Tenk på brukerene – Skrankefrie bibliotek krever at bibliotekarene synes i det sosiale rommet. De som bruker bibliotekaren bruker biblioteket mer. Bibliotekaren blir bare brukt av 20% av bibliotekets besøkere.

Grensesnittet mellom bibliotek og bruker er grensesnittet mellom bibliotekar og bruker.

Det nye biblioteket i Oslo. Vinnerene brukte PLACE prosjektet. Kunnskapsorientert perspeiktiv. Bibliotekarens rolle.

Bygget tilfredsstiller kravet om læring og ro, sosiale fellesskap, alene sammen med andre og som offentlig rom. Tar høyde for en framtid uten bøker. Bibliotekarene blir viktigst!

Ny status – være moderne – velge en form – være synlig – frigjørende for dannelse og kunnskap.

Folkebiblioteket – de sekulære samfunnets katedral!

One comment

  1. Jon says:

    Hmm, Dokk-Holm har tydeligvis aldri vært på fest i en gammel kirke. Finnes en del slike, som til fulle beviser at kirkerommet kan brukes til så mangt. Jeg tar med det til orde for bibliotek i St Jakobs kirke 🙂

    Ellers mange gode poenger…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *