Monthly Archives | April 2009

Halmstadkonferansen – noen refleksjoner over første dag

Gårsdagen var temmelig full. Det er ikke kjedelig på Halmstadkonferansen, både pauser og forelesninger er fulle av informasjon som skal fordøyes. I går var nok høydepunktetErling Dokk Holms intense og spennede ferd i bibliotekbyggenes verden. Hans tese om at biblioteket må ha et selvstendig bygg for å signalisere sin betydning er spennende, men jeg er […]

Halmstadkonferansen – May Hansen

Stortingsmeldingen om bibliotek – saksordfører i Stortinget. Avlevere 9. juni! Avhengig av innspill fra fagmiljøene. SV startet for et år siden. Bibliotek kan være de viktigste kulturarenaer i Norge. Meldinga er et godt utgangpunkt for å utvikle biblioteka. Globaliseringa – brukerene er globale. Nasjonal kultur er utfordret. Kravet til mer mangfold i biblioteket øker. (Hun […]

Halmstadkonferansen – Lena Skoglund

Er vi klare for framtida? Vil bibliotekarene klare omstillingen? Pensjonert bibliotekar. Ser nå biblioteket utenfra. Å komme til biblioteket som vanlig menneske er helt forferdelig. Vi er digitale immigranter, men vi har makten og skal skape det nye biblioteket for digitale innfødte. Er biblioteket tilpasset den nye generasjonen med sine nye kommunikasjonsmønstre. Lokale biblioteket – […]

Halmstadkonferansen – Sven Egil Omdal

Framtiden for dagsavisene Nettaviser utkonkurrere papiravisene.  Annonseinntektene i papiravisene faller. Like stor revolusjon som innføringen av trykkekunsten. Sosiale medier utfordrer kjærnevirksomheten til dagsavisene. Twitter er raskere enn nyhetsmediene Mombay-angrepet twittret lenge før media skjønte hva som foregikk. Bilder på flickr. Wikipediaside redigert opp til 50 ganger i timen. Lokale bloggere overvåket hverandre og spredde info. […]

Halmstadkonferansen – Erik Herngren

Axiell lecture What’s on 2009 – en framtidsföreläsning om vår närmaste framtid Kairos future – framtidskonsulenter – vi burde snakke om framtiden i flertallsform – det finnes mange mulighe framtider Bidene vi har av framtiden vil styre våre beslutninger – Vi har en naturlig evne til å se framover for å få ting til å […]

Halmstadkonferansen – Roald Stenseide (FrP)

Politisk arbeid med skolebibliotek Er politisk oppmerksomme på ressursmangelen i biblioteka i VGS i Hordaland. Har plan for skolebibliotekar i alle VGSbibliotek. Men det er viktigere med handling enn planer. Rektorene ba om penger til bibliotekene i budsjettbehandlingen. Målsetning å få løft til nivå som Bodin VGS i Nordland Universell utforming Må sette av midler […]

Halmstadkonferansen – Bengt Gustavsson

Folk, bibliotek och kunskap i ett globaliserat samhälle (på overhead og med lysark – nostalgi!) Kommer fra den svenske “Folk-tradisjonen” – folkebevegelse, folkeskole, folkebibliotek og folkehøyskoler. Bakgrunn for folkebibliotekene – springer ut av “folkbildningen” (Svensk tradisjon). Bunner i klassiske begrep om demokrati og danning Nasjonen er den bærenede enheten for folket og folkebevegelser Klassifikasjonssystem – […]

Halmstadkonferansen – Knud Schultz

Biblioteksrummet fra transaktion til relation – en brugerdreven innovationsproces Biblioteket i framtiden Det som kun kan oppleves i biblioteket Rommet som medie On-site Relasjoner Betydning Troverdighet Møtet med mennesker Eksperimenterende REssursperson Hvilke forandringer ses i bibliotekene Brukerene klarer selv rutineoppgaver og mer avansert problemer IKT-understøtter alle funksjoner Kravet til persoanlets kompetanse flyttes fra å sikre […]

Halmstadkonferansen – Svanhild Aabø

Biblioteket som møteplass i det multikulturelle og digitaliserte samfunnet Biblioteket driver ikke lenger med transaksjoner.  20% er på biblioteket lenge 86% av husholdningene har tilgang til PC 84% Har tilgang på Internett Fortsatt digitalt klasseskille 72% med lavere inntekt har tilgang 97% med middels og høy inntekt Fragmentering er en trussel for det multikulturelle samfunnet. […]

Halmstadkonferansen – Erling Dokk Holm

Fra transaksjon til relasjon: Biblioteket som sosial møteplass TO sider ved biblioteket. Det romlige og det sosiale Vi trenger ikke bibliotek – ikke i forhold til den opprinnelige begrunnelsen. “Gratis tekster” – eksisterer nå utenfor de fysiske rammene – Google Books – likevel trenger vi bibliotek Bibliotek har massiv betydning i samfunnet ut over tekstene, […]

Halmstadkonferansen i Bergen

Årets Halmstadkonfearnse foregår i vårvakre Bergen. Lang historie, ikke spør. Bokbåten er 50 år i år! Gratulerer med verdens bokdag!

På tide å brette opp ermene

Etter den sure skuffelsen kommer den søte kreativiteten. Bibliotekmeldingen er her. En første gjennomlesning var overveldende og full av spørsmålstegn og ikke minst skuffelse. Buen hadde blitt spent så høyt, Giske hadde lovet så mye, diskusjonene hadde skapt så store forventninger at det var umulig å ikke bli skuffa. Så kom meldingen, og setningen “Det […]

Noen ganger kommer det gode ideer:-)

Fra et KOHA bibliotek!