Kampen mot pirater

Det norske forsvaret skal sende et krigsskip på jakt etter pirater i Somalia. Primæroppgaven er å beskytte handelsskip mot pirater som kaprer skipene og forlanger løsepenger for skip og mannskap.

Redaktør av Bok og Bibliotek, Odd Letnes, har sendt en breside mot en annen type pirater, The Pirate Bay (TPB), i en lederartikkel på nettstedet Bok og Bibliotek.

Selv har jeg skrevet et svar, og jeg vil gjerne gjengi det her for de som skulle ha gått glipp av debatten på Bok og Bibliotek sine sider.

Tittel: Ensidig fra Odd:

Jeg blir litt overrasket over den ensidige tonen i denne lederartikkelen. Du har ikke skrevet noe om platebransjens manglende vilje til å finne løsninger som er brukervennlige og fungerende. Du har ikke sagt noe om hvor vanskelig det var å finne og kjøpe musikk på nettet før iTunes kom på banen, og der er inngangsbilletten en iPod, og ingen andre mp3spillere.

Det handler ikke så mye om at det er fristende å rappe, så mye som at en delingskultur fikk vokse frem fordi de ansvarlige sov på vakt. Filmbransjen har ennå ikke funnet en løsning og taper penger på det. Den store majoritet foretrekker å betale, når det er enkelt nok, men det er det foreløpig ikke for digitaliserte bøker og film.

Samtidig har plate- og filmbransjen gått amokk med sine urimelige krav mot de som laster ned. Pittbullterjedommen er et godt eksempel på dette. Det er tvilsomt om nedlastningene representerer tapte kjøp. Folk som lastet ned kunne like godt gått på biblioteket og lånt filmen og selvfølgelig unnlatt å kjøpe/se den.

Katten er ute av sekken, delingskulturen har fått vokse frem og alle åndsarbeidere må se i øynene at det ikke er mulig å gå tilbake til det gamle regimet.

For unge og uoppdagede er delingskulturen idag den store muligheten til å bli sett, hørt, lest uten å måtte selge seg til forståsegpåere, konsulenter og markedsavdelinger. For etablerte med god inntekt forstår jeg at dette er truende, men det hindrer ikke at det skjer, og at det beste svaret er å se etter gode løsninger som kombinerer delingskulturens positive muligheter med opphavskvinnenes rettigheter og behov for en inntekt.

Ditt angrep på PirateBay viser kanskje mer hvor du står som opphavsmann enn hvilken forståelse du har for hvilken kultur som nå vokser frem.

Bibliotek er fundert på en tanke om at tilgjengelighet av informasjon er et gode som samfunnet må bidra til for å opprettholde demokrati og åpenhet. Pirate Bay gjør akkurat det samme. Det angrepet vi nå ser på Pirate Bay er også et angrep på grunntanken for bibliotek. For å sitere Steve Ballmer, nå direktør for Microsoft: “Libraries are theft!” Tviler ikke på at de fleste forlag, filmselskap og plateselskap også tenker slik. Om bibliotek ble funnet opp i dag ville de lignet veldig mye på Pirate Bay.

Samtidig har bibliotek, og Pirate Bay, en funksjon som markedsføringskanaler, og jeg mistenker at f.eks. norske forfattere, iallefall de som ikke tjener så alt for mye på sine åndsverk, mye heller vil ha lesere enn “sikker” og betalt formidling til noen få.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *