Monthly Archives | February 2009

Hva kan vi lære?

Jeg er en stor fan av Howard Rheingold. Han har tenkt og studert nettsamfunn lengre enn de fleste har visst om at datamaskiner kan snakke sammen. Når har han holdt et foredrag på Katalonias  Åpne Universitet om nettsamfunn og hvordan få disse til å fungere. Med tanke på den diskusjonen som har gått rundt den […]

BIBSYS behovsanalyse på høring

Denne meldingen dumpet inn i e-posten idag: BIBSYS styre har bestemt å sende behovsanalyserapporten ut på høring. Det er mulig for alle å komme med en høringsuttalelse selv om man ikke står på listen over høringsinstanser. Høringsfristen er satt til 15. mars og BIBSYS oppfordrer alle som ønsker det å komme med en høringsuttalelse. Les […]

Tilpasning

Etter å ha sittet og lekt med BBCs hjemmeside en liten stund så slår det meg at dette må være den perfekte måten å sette opp en biblioteknettside. Lag elementer som brukeren kan velge vekk eller inn, plassere der hun føler for det og generelt tilpasse siden til sine behov.