Month: February 2009

Hva kan vi lære?

Jeg er en stor fan av Howard Rheingold. Han har tenkt og studert nettsamfunn lengre enn de fleste har visst om at datamaskiner kan snakke sammen. Når har han holdt et foredrag Katalonias  Åpne Universitet om nettsamfunn og hvordan få disse til å fungere. Med tanke på den diskusjonen som har gått rundt den norske bibliotekfaglige e-postdiskusjonslista BibliotekNorge, så er dette nyttige ting og noen og enhver kan lære noe av denne vismannen.

BIBSYS behovsanalyse på høring

Denne meldingen dumpet inn i e-posten idag:

BIBSYS styre har bestemt å sende behovsanalyserapporten ut på høring. Det er mulig for alle å komme med en høringsuttalelse selv om man ikke står på listen over høringsinstanser. Høringsfristen er satt til 15. mars og BIBSYS oppfordrer alle som ønsker det å komme med en høringsuttalelse.

Les mer om høringen og les høringsbrevet på: http://www.bibsys.no/hoering

MVH
BIBSYS

Dette er strålende og viser at BIBSYS tar resten av biblioteknorge på alvor. Vi får håpe på mange og gode høringsuttalelser. Jeg gratulerer BIBSYS-styret med en åpen og lyttende holdning. Om nå bare andre deler av biblioteknorge ville være like åpne!