Neptunseminaret

I Bergen går nå Neptunseminaret (oppkalt etter hotell Neptun der seminaret holdes.  Årets tema er menneske og maskin. Jeg gikk dessverre glipp av store deler av det første foredraget av Alexander Johannesen som ser ut til å ha vært svært bra etter kommentarene i pausen.

Jeg twitter fortløpende fra dagen, og du kan søke på twittersearch på neptunseminar for å se hva jeg og andre skriver.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *