Biblioteklederkonferansen 2008

Jeg sitter på Holmenkollen park hotell (nasjonalromatikk i tre) og følger med på starten på Biblioteklederkonferansen 2008. Jeg er med for første gang.

Statssekretær i Kulturdept. Wegard Harsvik. Han skal snakke om… kunnskap, kompetanse, “betre bør du bær ikkje i bakken enn mannvit mykje”, kunnskap ikke noe konstant, relevant kunnskap endres konstant, globalisering, noe må ligge fast, grunnleggende verdier, alle skal ha mulighet til å ta del, realisere sitt potensial. Regjeringen mener dette er viktig og at bibliotekene har en viktig rolle å spille. Kompetanse trengs i bibliotekene. Stortingsmelding om bibliotek – 2014 og lenger, hva skal bibl. inneholde, må møte krav til fornyelse, ansvar mellom nivåene, lovgiving, for å nå mål for biblioteksektoren. Sømløse bibliotektjenester, nasjonal styrket digital infrastruktur, styrket lånesamarbeid, biblioteket som møtested, fysisk kulturarena, ses i sammenheng med digitalisering (i egens stortingsmelding) presenteres samtidig, vil prøve å få levert i løpet av høsten. Verden forandrer seg fort, må ikke velge utdaterte løsninger,  teknologien kommer til å sprenge dagens referanserammer, endringskompetanse må være tilstede i bibl. Bibliotek i overskuelig framtid må forholde seg til både digitale og tradisjonelle informasjonsbærere. Verdigrunnlaget er det samme. Viktigste kilde til kunnskap, læring og opplevelse. Tenke nye tanker i forhold til opphavsrett og andre problemstillinger. Bibliotek skal være relevant for alle mennesker i hele livsløpet. Tenke mer offensivt og lenger om biblioteket. Bibl skal ikke bli sosialkontor for de som ikke har tilgang til digitalt matriale og tjenester hjemme. EVU og livsløporienterte utdanningsbibliotek. Kunnskapsallmenning, meldinga kommer ikke endelig i mål når det gjelder opphavsrett, men vil komme med noe, f.eks. nasjonale lisenser og SNL, prøveprosjekt for innkjøpsordning for E-bøker!!!!! Møtested, sosial arena, innvandrere som bibliotekbrukere, utfordrer kompetansen hos de som jobber i bibliotek. Kompetansen i bibliotek den viktigste ressursen for å møte alle med et godt tilbud. Spisskompetanse på kjerneområder, generasjonsskifte, rekruttering av kompetanse til bibliotek, kompetansen idag må fornyes, fagkompetanse utenfor bibliotekutdanningen behøvs i bibliotek, styrke fagmiljøene på bibliotek, for å lære av kolleger må man ha kolleger, organisering og samarbeid,   3 mill til spesielle prosjekt, ennå ikke bestemt, 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *