Monthly Archives | October 2008

Gugel og forlaga er enige

Det ser ut til at Gugel (spania) og forlagene (Portugal) har delt det digitale bokmarkedet (den nye verden/sør-amerika) mellom seg. Librarian.net har en grei oversikt over de stedene man kan finne informasjon om dette. Til nå er det bare partene selv som informerer. Jeg venter i spenning på dyptgående analyser fra folk som virkelig har […]

Beveger og rister nå internasjonalt:-)

Library Journal (det største biblioteksfaglige tidsskriftet) i USA har et årlig nummer der nye navn med stort potensiale og stor innsats blir presentert, såkalte Movers & Shakers. Årets nominasjon (for dette er folk som blir nominert av kolleger og ikke utnevnt fra toppen) er også åpen for internasjonale bibliotekarer. Derfor, om du kjenner en du […]

Åke Nygren om Ning

Selve presentasjonen ligger på Ning selvfølgelig. Veldig interessant!

Praktisk 2.0 bruk i bibliotek

Fra Vejle bibliotek – Hvordan dokumentere og samle lenkeformidling i biblioteket. Tre redskap: Biblioteksvakten – nasjonal database med lenker brukt i referansearbeid online ClipMarks – online redskap som lar brukeren merke og lagre websider som clips Workflow philosophy – optimize for speed – background process which does not interfer with existing work Joan Petit – […]

ILI 2008 – The Shanachie guys

Først video. Du kan finne mye om gutta og deres bibliotekfaglige bobiltur på tvers av USA på bloggen. Presentasjon med video pås kjermen. Intervju med Jenny Levine fra ILI 2006. http://www.vimeo.com/shanachietour Michael Stephens  - interview in his apartment in Chicago Lang forhistorie før de startet med turen. Startet i New York og New York Public […]

Følg med på Internet Librarian International i London

Om du er interessert i hva som skjer på konferansen kan du følge mye på Twitter. Søk på twitter search etter f.eks. ILI2008 så vil du finne mye spennende.

Internet Librarian International 2008

Kommer til å notere noen små tanker rundt det som skjer på ILI i år. 10 års jubileum for ILI. Keynote speaker: Forfatter Guy R. Cloutier, – The power of the future Gross National Happyness instead of production The awakening – waking up from what keeps us from achieving our goals More creative – typisk […]

Biblioteklederkonferansen – Cathrine Filstad – Den sterke læringskulturen

Tilretteleggelse av de gode læringsarenaene for kunnskapsdeling, integrering og kunnskapsutvikling Organisasjonslæring: Tradisjonell tilnærming – Lærings om individuell tilegnelse av kunnskap (eksplesitt), lærende organisasjoner? Nyere tilnærming – Inkludere/fokusere på det sosiale, læring som sosial praksis (betydning for taus kunnskap) Bevisstgjøring om hva læring og kunnskap er.  Læring gjennom arbeid, å vite hvordan (knowing) Læring – sosial […]

Ebokinnkjøpsordning

Fra talerstolen på åpningen av Biblioteklederkonferansen sa statssekretær Wegard Harsvik fra Kulturdepartementet at departemenet vil starte et prøveprosjekt med en innkjøpsordning for e-bøker. Det var selvsagt svært hyggelig å høre at departementet tar e-bøker på alvor, men samtidig dukker det opp en god del spørsmål, og det er selvsagt disse et prøveprosjekt skal besvare. Et […]

Biblioteklederkonferansen – David Nicholas – The behaviour of the researcher of the future (and others)

School of library, Archive and Information studies, University College of London – www.ucl.ac.uk/slais People carry the print paradigm with them into the virtual environment. We have to let go of the idea that people look for information anywhere that online Want to show the scale of what is happening. Background: The google generation Research for […]

Biblioteklederkonferansen – noen refleksjoner

Årets biblioteklederkonferanse er min første. Jeg var svært skeptisk til hva denne konferansen innebar, og trodde at det kunne bli veldig kjedelig og “statlig”.  Jeg er veldig glad for at jeg tok skikkelig feil:-) Det har vært en og en halv dag med inspirerende og provoserende foredrag, mye nytt stoff og spennende foredragsholdere. Både Espen […]

Biblioteklederkonferansen – Lisbet Tangen – Markedsføring og merkevarebygging for Trondheim folkebibliotek

Hva kan vi gjøre? Opptatt av det fysiske bibliotekrommet Forhold til brukerene Tallenes tale Samlingene – ferskvare Omdømme Kampen om oppmerksomheten Konkurranse Sterk identitet, men en vel bevart hemmelighet Slappe verdier Nostalgi Biblioteket som moderne samfunnsinstitusjon Ledermøter og personalmøter – behov for fornyelse Behov for å ta en ny posisjon Behov for å gi gass! […]

Biblioteklederkonferansen – Jonna Homgaard Larsen – Koordinert markedsføring av folkebibliotekene-

Hvorfor markedsføre? Folkebibliotekenes utvikling Forprosjektets resultater –   Det nye bibliotek Det grå renommé Analyse av befolkningens bibliotekbruk (2004) Utlån av bøker fortsetter å falle Det er den primære grunn til å komme til biblioteket Det er den primære grunn til å bruke folkebiblitoekenes e-tjenester Folkebibliotekenes nettjenester slår ikke tilstrekkelig igjennom Markant økning av e-ressurser […]

Biblioteklederkonferansen – Ingebrigt Steen Jensen – bedre ledere

Bibliotekenes fortellinger og hårete mål Hva skaper en god leder? De beste virksomhetene har noen klare felles trekk. Bibliotek er virksomheter på lik linje med alle andre. Harvard Business School som har forsket på dette.  Seks ting: En blink: Ytterste sirkel: stammekultur – sterkt menneskelig behov for å høre til. De smarte bibliotekene bygger felleskap […]

Biblioteklederkonferansen – Inge Jan Henjeland – God ledelse i kunnskapsvirksomheter

Ledelse av kunnskapsarbeidere Hvorfor er det viktig å fokusere på ledelse i kunnskapsvirksomheter? Kampen om talentene Knapphet på arbeidskraft – hvordan behoder vi de beste vi allerede har Bedriftene konkurrere om å være mest attraktive Talnter ansettes på grunn av faglig dyktighet – men skal bli ledere Lederrollen endrer karakter og blir mer kompleks   […]

Leading modern public libraries – Tom Forrest (UK)

Britisk lederutviklingsprogram – 2003-2006 – manglet ledere – Del av stor fornyingsplan – Framework for the future – lederutviklingsprogrammet kostet 16 mill (norske kroner) og fikk stor betyding for deltakerene.  Realiserte planen Ga individer bedre selvtillit Oppmuntret kreativitet og nye arbeidsformer Viste at bibliotekarer kan være sterke og gode ledere. Suksessfaktorer Nasjonalt, strategisk, kontekstualisert, Samarbeid […]

Biblioteklederkonferansen – Vigdis Moe Skarstein – Nasjonalbiblioteket som kunnskapsressurs for bibliotekene

Making knowledge work — forvaltning- tilgjengeliggjøring- formidling -bevaring NB skal være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek  Mest multimedialt av alle nasjonalbibliotek – multimedia/digital pliktavleveringslov Digitalisering 1 mill. digitale objekt- lite trykt – starter digitalisering av trykt materiale – rettighetsregimet for digitalt materiale til bruk i alle bibliotek. Politikkområder  Bevaringspolitikk Sikre nasjoal hukommelse […]

Biblioteklederkonferansen – Tone Moseid – Kompetanseutvikling

Digitalt innhold og digitale tjenester – utviklingsbehov i bibliotekene  Paradigmeskifte Generasjonsskifte – stor utskifting de neste årene, spesielt nøkkelkunnskap, spesialistkunnskap,  Utfordringer Rekruttering til lederstillinger Større behov for spisskompetanse Krav om sterkere fagmiljø Økt akademisering Samarbeidsformer, interkommunalt etc. Statusbeskrivelse Halvparten av årsverkene i bibliotek utføres av ikke fagutdannede bibliotekansatte. Folkebibliotek Det er de små kommunene som […]

Biblioteklederkonferansen – Kulturell kapital – Henrik Syse

Henrik Syse Biblioteket er det man er stolt av – spesielt i høyere utdannig i USA Biblioteket som en grunnmur i et demokratisk samfunn Veldig morsom Norge er en del av en global kunnskapskultur – kan samtidig ta vare på våre særegenheter Kunnskap og klokskap kunnskap som forutsetning for klokskap Kunnskap er en kulturell “kapital”, […]

Biblioteklederkonferansen – Espen Andersen om nasjonal kunnskapspolitikk

Espen Andersen fra BI skal snakke om nasjonal kunnskapspolitikk.   Noen små powerpointtriks. Trykk på punktum for å svart skjerm. Nå lærte vi noe nytt. Siterer Djupedal på at 85% av vår nasjonale formue er kunnskap. Hva er Norge kjent for? Ikke kunnskap og kompetanse. Det må vi forholde oss til. Kunnskap er ikke et […]