Retningslinjer for bibliotekblogging

Karen G. Schneider, den frittgående bibliotekar, har laget et forslag til retningslinjer for blogging i bibliotek. Det er klart at om blogging skal bli en integrert del av bibliotekets virksomhet må det finnes klare retningslinjer som gjør det mulig å fortsette blogging om den lokale entusiasten som startet bloggingen forsvinner til andre steder. Idag er blogging i bibliotek et typisk entusiast-prosjekt, og det må integreres adskillig mer i den vanlige faglige aktiviteten om blogging skal ha noen framtid som virkemiddel i bibliotekvirksomheten.

Her er en rask overersettelse av Karen sine forslag:

Formål

“Min arbeidsplass” (MAP) bibliotek stiller blogger til disposisjon for avdelinger i biblioteket for å fremme … [Formål, målsetninger, biblioteket/virksomhetens høyeste ambisjoner etc].

Bloggansvarlige

XYZ er ansvarlig for overgripende bloggadministrasjon [Du har´n!]. Tekniske spørsmål og utfordringer skal sendes til XYZ via [epost/IM(Direktemelding)/tre vise menn and et esel].

Vert

Bloggene er plassert på [blogg.bibliotek.MAP.no?] . MAP bibliotek bruker WordPress MU [i det minste håper vi det]. MAP bibliotek bruker en design som er sammenfallende med moderinstitusjonens retningslinjer for vevsidestiler. [I motsetning til den kjedelige, stygge blå og hvite standard WordPress malen]. Standard bloggmal inkluderer en “om side” informasjon og lenker til andre MAP bibliotekblogger. “Om siden” kan tilpasses og andre sider kan legges til, men “om siden” og standardlenkene må ikke fjernes.

Bloggoppgaver

I 2008, for å spare båndbredde og sørge for en smertefri overgang til denne nye tjenesten vil hver avdeling få en blogg etter forespørsel. Avdelingsledere kan dele/delegere redaktøransvar for avdelingens blogg.

Akseptabel bruk

Det vil bli forventet at bloggpostene vil være profesjonelle og reflektere positivt tilbake på MAP bibliotekene. Bloggere oppmuntres til å sette beste foten frem i forhold til MAP bibliotekenes aktiviteter. Bloggere er sterkt oppfordret til å sjekke fakta, sitere kilder, vise et balansert bilde av meninger, innrømme og rette feil, og sjekke staving og gramatikk føre publisering.

Det oppmuntres til å lenke til beslektede poster, men bloggere bør publisere originalt innhold heller enn å gjenposte saker fra andre blogger eller e-postlister.

Kommentarer

Kommentarer er åpne for alle, men kan bli moderert av bloggadministrator. Kommetarer, meninger og reaksjoner på bloggposter er velkomne og i godt samspill med MAPs fokus på yttringsfrihet. Kommetarer bør være relevante i forhold til den posten de er koblet til. Spam, personangrep og kommentarer utenfor tema er ikke tillatt. MAP bibliotekee forbeholder seg retten til ikke å publisere kommentarer eller fjerne kommentarer.

Bloggadministrator og/eller bloggere må vedta prosedyrer for administrasjon og moderering av kommentarer.

Sider

Permanente sider i hver blogs sidekolone kan brukes til informasjon det er store etterspørsel etter.

Lenker

Lenker til andre MAP bibliotek relevante vevsider og blogger vil være innebygd i den standardiserte bloggmalen. Andre lenker til viktige vevsider eller blogger kan legges i lenkeseksjonen om det er konsensus om at dette er relevante lenker for leserene.

————————————-

Dette er et forslag til retningslinjer og dekker basisen av hva som kan dekkes slik at det er en felles forståelse for grunnprinsippene for blogging i biblioteket/institusjonen. Bruk etter eget ønske og behag:-)

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *