Giske på bibliotekmøtet

Åpningen av bibliotekmøtet (som er en av tre åpningshappeninger under disse dagene) var en oppløftende kulturell opplevelse med flott dansing og sang fra barn og ungdom i “Fargespill” (med Ole Hamres kyndige og kreative hånd på trommene) og sang og underholdning fra Queendom, en gruppe jeg inderlig håper jeg hører igjen.

Derimot var talen fra kulturminister Trond Giske mer preget av lunken velvilje, men liten vilje. Bibliotek er hyggelig, bibliotek er bra, vi har viktigere ting å tenke på.

I en pause diskuterte jeg biblioteksektorens enorme trang til å vente på statlige løsninger på lokale problem og hvordan håpet ser ut til å leve evig. Etter tjue år i bibliotekbransjen har jeg kommet til at skal det skje noe så må det skje lokalt. Av og til er det mulig å få ut penger fra statlige forsøksmidler, og det er utrolig hyggelig å ha de komptente og akk så bakbundne folka på ABM-utvikling som diskusjonspartnere, men skal det skje noe må du gjøre det sjæl. Men, ved hvert bibliotekmøte jeg er på så er håpet like lysegrønt, hva vil ministeren si? Får vi noen tydelige signaler? Får vi en kraftfull og god statlig bibliotekpolitikk? Og fra hvert bibliotekmøte går vi skuffede og bitre og sverger på aldrig mer å tro på staten som problemløser for våre lokale problem, i to år, så er det på a´n igjen:-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *