Biblioteket i Googletidsalderen

En billedserie i tidsskriftet Slate tar for seg bibliotekarkitektur og funksjon. Her er det de store og grandiose by-bibliotekene i USA som blir brukt i en lett diskuterende tekst om bibliotekets funksjon i en omskiftelig verden.

Ross Dawson, a business consultant who tracks different customs, devices, and institutions on what he calls an Extinction Timeline, predicts that libraries will disappear in 2019. He’s probably right as far as the function of the library as a civic monument, or as a public repository for books, is concerned. On the other hand, in its mutating role as urban hangout, meeting place, and arbiter of information, the public library seems far from spent. This has less to do with the digital world—or the digital word—than with the age-old need for human contact.

Dette sitatet oppsummerer artikkelen og etter min mening en av de viktigste utfordringene for bibliotekfolk i dag. Hvordan retter vi inn bibliotekenes fysiske funksjoner slik at de er tilpasset samtiden, og hvordan gjør vi bibliotekene så fleksible at de kan tilpasses de endringene vi bare kan ane?

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *