Bibliotek er for viktige til å overlates til bibliotekarer

Det åpne bibliotek er på vei! I en artikkel i Chronicle for Higher Education omtales det store Open Library-prosjektet der hvem som helst kan legge inn bokdata, og der de ønsker å gi dype og meningsfylte beskrivelser av bøkene. Altså, alt som dagens bibliotekkataloger ikke klarer. Motstanden mot dette i bibliotekkretser er vel nok et eksempel på en profesjon vis styrende og førende generasjon er i ferd med å miste sin forståelse av og relevans til sin samtid.

Vi har en situasjon der ikke-bibliotekarer gjør den jobben bibliotekarene skulle ha tatt initiativ til for lenge siden. Det er FLAUT!

Hvordan kan bibliotekarer som er i en profesjon som skulle kjempe for åpenhet og størst mulig bruk av informasjon sitte med sine døde data og si at et prosjekt, initiert av ikke-bibliotekarer, som faktisk kan bringe disse dataene ut til alle som måtte ha behov for det på en bedre måte enn dagens bibliotekkataloger, er en dårlig ide? Jeg gremmes!

Realiteten er at de bibliotekarene som nå mener at det ikke er en god ide at bibliotekets data er åpne og tilgjengelige, gjenbrukbare og koblet til alle andre relevante data, må sette seg ned og se godt på verden rundt seg. Er det slik at det er bedre at bibliotekene beholder absolutt kontroll over sine data, og at de blir svært lite brukt, enn at vi åpner opp, gir fra oss kontroll, men samtidig gjør dataene langt mer verdifulle og at bruken øker? Det er jo ikke slik at dette på noen måte truer BØKENE (bortsett fra at dataene blir koblet rett til e-bøker om de finns), eller at bibliotekarens hverdag blir snudd på hodet. Det er bare snakk om å la noen oppfinnsomme folk få tilgang til data som gjør verden litt bedre (og ikke minst ser på bibliotek som verdifulle og vil samarbeide med bibliotek uten å ha profitt som hovedmål).

6 comments

  1. Pål says:

    Bra at du reagerar Thomas. Sjelen i biblioteksvesenet er etter mitt skjøn å formidle informasjon til alle som er interessert. Kanskje bibliotekarane bør lese litt meir av sine eigne bøker? Eg foreslår forfattarane Chris Anderson og Lawrence Lessig.

  2. Jannicke says:

    Gremmes dypt og inderlig selv. Vi må åpne oss og bli relevante for brukerne våre. Noen må snakke sammen veldig snart 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *