Kindle ikke for bibliotek

I en artikkel i Library Journal får vi vite at det IKKE er OK å låne ut en Amazon Kindle e-bokleseplate med innhold. (Det er i og for seg greit å låne den ut uten innhold!) . Fant denne via Tinfoil+Raccoon som har testet ut Kindle med tanke på utlån i bibliotek.

Dette er en etterhvert voksende problemstilling for bibliotek. Når tradisjonelle formidlingskanaler forvitrer, bokhandler, musikkbutikker og filmsjapper forsvinner og de fysiske formatene blir mindre aktuelle, så forsvinner mange av mulighetene bibliotek har til å få innlemmet informasjonsbærerene i sin virksomhet. Ingen e-bokformidlingsmodell  jeg har sett hittil har inneholdt noen som helst forsøk på å integrere bibliotekrelevante løsninger. Å finne løsninger som gjør at bibliotek fortsatt kan inneholde relevant informasjon blir  stor utfordring i de nærmeste årene, spesielt ettersom utviklingen av formidlingsmodeller foregår i USA og vi i Norge har svært liten påvirkningsmulighet. Når løsningene kommer til Norge er løpet kjørt og det hjelper lite å skrike opp. Vi får sette vår lit til våre amerikanske kolleger, eller…

2 comments

  1. John David says:

    Dette med rettigheter til utlån og formidling av nye medier blir helt klart en av de store utfordringene i åra som kommer ja. En ser jo allerede hvordan de store forlaga har så og si all makt når det gjelder både pris og tilbud på elektroniske tidsskrifter. Dette har ført til at elektroniske tidsskrifter har hatt en mye større prisøkning enn andre varer, sannsynligvis for å sikre at sjefene i disse forlaga fortsatt skal kunne ta ut mange millioner i årslønn…

  2. Thomas says:

    Samtidig har de samme forlagene gravd sin egen grav ved å skape et så stort press at åpen tilgang (open access) bevegelsen virkelig har skutt fart og nå begynner å bli en reell konkurrent til de kommersielle forlagene. Det samme vil neppe skje på bokfronten ettersom forlagene der faktisk gjør en større jobb med redigering og markedsføring (noe som kan bli enda viktigere i framtiden). Ser med glede fram til en åpen løsning på maskinfronten. Det er det som vi være den store bøygen når det gjelder å få gjennomslag for e-boka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *