Ole Husby – Visjoner om datadeling og framtidas biblioteksystemer

– OPAC er ikke nødvendigvis det viktigste spørsmålet for bibliotekene – priser på vitenskaplig publisering er et langt større problem for fagbibliotekene

– Vi trenger åpenhet – publisering, arkiver, arktitektur, standarder, kildekode, biblioteker!

-Vi trenger å dele – dokumenter, metadata, supplerende metadata fra utgiver, supplerende metadata fra brukerene

– Åpen arkitektur er viktig – det tillaer oss å ikke dele opp data i mindre deler enn nødvendig.

– Kopiere, abonnere, katalogisere – hvorfor alt når vi trenger en del?

– SOA – Service oriented architecture – fokus på tjenester ikke data eller innhold – viktige med stabile og godt dokumenterte grensesnitt – viktig å bruke åpne grensensnitt. SOA kan realiseres vha web services – uinteressant hvordan tjenesten ser ut innvendig, kun grensesnittet.

– BIBSYS åpne tjenester – Z39.50, SRU, OAI/PMH, OPenURL

– BIBSYS lukkede tjenster – DigitAlt: DokidReturn, BRAGE:URN:NBN-generatur, Drammen: MineLånUtveksling, Trondheimsbilder:SRW

– Markedstendenser: markedet for tradisjonelle biblioteksystem blir mindre, færre leverandører, færre produkter, få nye produkter, kunder med behov for å skifte ut gamle systemer kommer i beit, kunder må også bruke penger på andre produkter: ERM, CMS, portaler etc.

– Hva trenger vi?`Åpne modulariserte SOA-baserte s ystgemer som består av byggeklosser, horisontal og vertikal integrering, effektive fellessystemer for store konsortia, større gjenbruk av bibliografiske poster, samarbeid mellom systemleverandører

– Andre ting å tenke på: Kost/nyte ved høykvalitets katalogisering, på hvilke nettarenaer finnes brukerene,

– SRU made simple – fra og med fredag er SRU i BIBSYS i funksjon – Beta:

– SRU alternativer : Amazon-OpenSearch – store fordeler (RSS, funksjonalitet), SRU (library of Congress, andre store bibliotek), Metasearch Inititiative (dør?), SRU videreutviklse sammen med OpenSearch – Search Web Services

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *