Month: October 2007

Googleforslaget

En ny bibliotekfaglig blogg, PHM3, har dukket opp og slår til med noen saftige tanker rundt framtiden for bibliotek og forlagsbransjen. I posten The Google Proposition spekulerer Patrick McDonald rundt Googles enorme formue og hvordan den kan brukes til f.eks. å kjøpe opp de største forlagene og som eier legge ut forlagenes produksjon gratis på nettet (via Google books selvfølgelig) og dermed både oppfylle Googles egen misjon om å gjøre all verdens informasjon lett tilgjengelig og sannsynligvis tjene enda mer penger på å bli enda mer attraktiv som leverandør av informasjon. En radikalt og spennende tanke som sier mye om hvordan dagens situasjon kan snu opp ned i forhold til de tidligere etablerte forhold vi er vant til. Om Google vil gjøre dette er selvsagt umulig å si, men i forhold til det slaget som nå skal stå i rettsystemet, og sannsynligvis senere i det politiske systemet, rundt opphavsrett og fri informasjon, så virker Patrick sin modell ikke bare visjonær, men også sannsynlig.

Det neste spørsmålet blir selvsagt, hvordan reagerer bibliotekbransjen på en slik utvikling. Kommentarene til denne posten sier mye om hvordan holdningene i bibliotekvesenet oppfattes av yngre bibliotekarer og utenforstående. Noe å tenke på?

Intenet Librarian International 2007 – noen inntrykk

Etter to intense dager i London denne uken har jeg satt meg ned for å oppsummere inntrykkene. Det var en konferanse det var vel verdt å delta på, bare åpningsforedraget av Stephen Abram og avslutningsforedraget til Phil Bradley var verdt både reisen og deltakeravgiften. Det var mye å lære, noen veldig inspirerende foredrag, mange sosiale pauser og mye diskusjon. Etter å ha fordøyd inntrykkene noen dager sitter jeg igjen med en tydelig tanke: Googlenoia – paranoia basert på Google sin raske vekst, økonomiske styrke og enorme effektivitet. Best portrettert gjennom Cory Doctorows novelle Scroogled, omtalt her på bloggen tidligere.

Det ser ut til at dette er en sterkt omseggripende tilstand i bibliotekkretser, og kanskje mange andre steder også, i dag. På konferansen ble det advart mot Googles oppkjøp av diverse tjenester (tydligvis sikler de på Facebook), at de kan skreddersy søkeresultater basert på din tidligere søkeadferd, at de kan ta betalt for å styre deg mot tjenester og søkeresultat og selvfølgelig overvåkning av søk, lesevaner og personlige data, misbruk av disse data etc. etc.

Min første reaksjon blir, dette har jeg da hørt før…, om IBM, Microsoft, arbeiderpartiet, 1984 etc. Joda, vi skal selvsagt være observante og følge med, men sunn skepsis går begge veier, jeg er skeptisk til Google, men minst like skeptisk til Googlenoiaen og konspirasjonstankegangen som ligger til grunn for å tro at Google kan være en fare for individets frihet. Verden er litt mer kompleks enn vi tror, og ikke minst Google selv vet godt hvor svakhetene i systemene deres er. Dessverre er det ikke alle utenfor, og der har kanskje vi bibliotekarer en viktig jobb å gjøre. Ikke disse Google, men saklig og informativt opplyse om svakheter og alternativer.