Monthly Archives | September 2007

Har dere en bok… jeg tror den var… gul…?

Dette er et vanlig spørsmål i biblioteket, og like vanlig i sitt vesen som spørsmålet: Har dere en god bok? Nå har det dukket opp et nytt hjelpemiddel for å besvare det siste spørsmålet. Ønskebok.no har gitt oss nye muligheter for å anbefale, men ikke minst la bibliotekbrukerene selv oppdage nye og spennende lesestoff. Selv […]

Open access publisering

En ny blogg om åpen tilgang til elektroniske dokumenter har dukket opp. Open access publisering skrives av Karen Marie Øvern fra Høgskolen i Gjøvik og er et viktig bidrag til økt forståelse rundt åpen tilgang og hvordan bibliotek kan spille en viktig rolle i å sikre åpen og gratis tilgang til kvalitetssikret informasjon på nettet. […]

Scroogled – Cory Doctorow tenker seg en verden der Google er ond

Scroogled er en kort novelle fra Cory Doctorow som tar opp problemstillingen rundt all informasjonen Google etterhvert sitter på om oss alle. Søkehistorie, gmail, blogginnlegg, Orkutnettverk etc. og hvordan dette kan brukes til et overvåkningssamfunn som ville fått George Orwell til å nikke gjenkjennende før han bryter ut i kaldsvette. For oss bibliotekarer som i […]

Original markedsføring!

I USA har bibliotekene i delstaten Wyoming slått seg sammen om en kreativ og original markedsføringskampanje. Lurer på om jeg kan få tak i denne plakaten?

Rankings – Economist.com

Tidsskriftet the Economist har en nettside med såkalte rankings dvs rangeringslister over forskjellige faktorer i økonomi og politikk. En nyttig og interessant ressurs for alle som lurer på hvilke land som er mest demokratisk eller  hvem som røyker mest. Det interessante er selvsagt alle de faktorene jeg synes mangler i en slik rangeringsoversikt som har […]