Tafiti – nytt grensesnitt for søk

Noen ganger er det gøy å oppdage nye søkemotorer. Tafiti er en søkemotor med et visuelt grensesnitt som appelerer til min sans for arkaiske former. Desverre er nok selve søkemotoren under det flotte grensesnittet litt for dårlig til at det blir en aktuell konkurrent til Google, men det står i FAQen at Tafiti er en “experimental search front end”, dvs et eksperimentelt grensesnitt for søk, så om jeg kunne få Tafitis grensesnitt og den søkemotor jeg selv ønsker, da ville det være mer interessant.

Spesielt den flotte tre-visningen var fin, selv om den er mindre funksjonell enn f.eks. Aquabrowser sitt grensesnitt. Dog har den en fullskjermsfunksjon som lett kunne erstatte skjermspareren min. En liten ide til biblioteksystemleverandørene – lag en skjermsparer som viser søkene i katalogen som en visuell og bevegelig funksjon!

Valgmuligheten når det gjelder medieformat, dvs. websøk, bilder, nyheter, bøker (!) og RSS-strømmer er visuelt svært tiltrekkende, og jeg tror at den kan være en lekse for oss i bibliotek om hvordan vi bør tenke i forhold til søk og presentasjon. Om Tafiti blir et grensesnitt for valgfri søkemotor vet jeg at mange bibliotek ville tjene MYE på å få dette istedet for dagens løsninger, alternativt at dagens biblioteksystemleverandører prøver seg på en mer visuell framstilling av søkeresultatene.

En interessant funksjon er stabler (stacks) hvor man kan lager søkeresultat og gruppere dem på høyre side av resultatfeltet. Dette skjer som en dra og slipp funksjon og kan samle alle typer format i en stabel. Nok en funksjon de fleste bibliotekkataloger/grensesnitt ikke har fått til på en god måte. (Nå rår de fleste systemprodusentene neppe over de samme forsknings og utviklingsressursene som Microsoft, men av og til handler det nok også om å få gode ideer og våge å være anderledes).

Min konklusjon er at Tafiti neppe erstatter min vanlige meny av søkemaskiner, men som et friskt innspill i grensesnittutviklingen er den hjertelig velkommen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *