Åpner nasjonalt senter for fri programvare – digi.no

IT-minister Heidi Grande Røys åpner nasjonalt senter for fri programvare. I slike situasjoner er det at jeg ønsker at bibliotekene lå under fornyingsdepartementet og ikke delt på barnehage- og konsert- og museumsdepartementene.

Uansett er det viktig at bibliotekene er oppmerksomme på dette senteret som jo kan gi en billigere og bedre hverdag både for bibliotek og bibliotekets brukere.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *