Month: August 2007

Tafiti – nytt grensesnitt for søk

Noen ganger er det gøy å oppdage nye søkemotorer. Tafiti er en søkemotor med et visuelt grensesnitt som appelerer til min sans for arkaiske former. Desverre er nok selve søkemotoren under det flotte grensesnittet litt for dårlig til at det blir en aktuell konkurrent til Google, men det står i FAQen at Tafiti er en “experimental search front end”, dvs et eksperimentelt grensesnitt for søk, så om jeg kunne få Tafitis grensesnitt og den søkemotor jeg selv ønsker, da ville det være mer interessant.

Spesielt den flotte tre-visningen var fin, selv om den er mindre funksjonell enn f.eks. Aquabrowser sitt grensesnitt. Dog har den en fullskjermsfunksjon som lett kunne erstatte skjermspareren min. En liten ide til biblioteksystemleverandørene – lag en skjermsparer som viser søkene i katalogen som en visuell og bevegelig funksjon!

Valgmuligheten når det gjelder medieformat, dvs. websøk, bilder, nyheter, bøker (!) og RSS-strømmer er visuelt svært tiltrekkende, og jeg tror at den kan være en lekse for oss i bibliotek om hvordan vi bør tenke i forhold til søk og presentasjon. Om Tafiti blir et grensesnitt for valgfri søkemotor vet jeg at mange bibliotek ville tjene MYE på å få dette istedet for dagens løsninger, alternativt at dagens biblioteksystemleverandører prøver seg på en mer visuell framstilling av søkeresultatene.

En interessant funksjon er stabler (stacks) hvor man kan lager søkeresultat og gruppere dem på høyre side av resultatfeltet. Dette skjer som en dra og slipp funksjon og kan samle alle typer format i en stabel. Nok en funksjon de fleste bibliotekkataloger/grensesnitt ikke har fått til på en god måte. (Nå rår de fleste systemprodusentene neppe over de samme forsknings og utviklingsressursene som Microsoft, men av og til handler det nok også om å få gode ideer og våge å være anderledes).

Min konklusjon er at Tafiti neppe erstatter min vanlige meny av søkemaskiner, men som et friskt innspill i grensesnittutviklingen er den hjertelig velkommen!

Åpner nasjonalt senter for fri programvare – digi.no

IT-minister Heidi Grande Røys åpner nasjonalt senter for fri programvare. I slike situasjoner er det at jeg ønsker at bibliotekene lå under fornyingsdepartementet og ikke delt på barnehage- og konsert- og museumsdepartementene.

Uansett er det viktig at bibliotekene er oppmerksomme på dette senteret som jo kan gi en billigere og bedre hverdag både for bibliotek og bibliotekets brukere.

Hva vil du lese?

Hva slags e-bøker vil du lese? Jeg hadde en hyggelig prat med Kjartan Vevle på Biblioteksentralen om e-bøker og DiViBib idag. Han nevnte at de er på utkikk etter gode forslag til e-boktitler som bibliotekene ønsker. Dette er en utfordring jeg tenkte jeg kunne la gå videre til leserene av denne bloggen. Hva skulle du ønske var tilgjengelig som e-bøker, både personlig, og som bibliotekar?

Min første tanke er at jeg som bibliotekar mener at det bør satses på fagbøker, ikke romaner. Romanlesere er ikke spesielt motivert for å lese på skjerm og tidligere satsinger på e-bokfronten i Norge har vel vist hvor mislykket slike forsøk kan være. Fagbøker derimot burde ha et litt bedre marked. Ikke minst fordi lesere av fagbøker har helt andre behov enn romanlesere. Fagbokleseren leser ofte bare deler av boka, har behov for søkemulighet og en enkel kopieringsfunksjon. I tillegg jobber ofte fagboklesere på PC parallelt med lesing, så terskelen for å lese på skjerm skulle være lavere enn for romanleseren.

Her er mine personlige ønsker på fagbokfronten:

  • Fagbøker innen forlagsbransje, litteratur og bibliotekfag (denne siste er det vel ikke så mye av men…)
  • Reisehåndbøker
  • Bøker om samfunn og IT (f.eks. Tron Øgrims – Kvikksølv)

Min bibliotekarliste:

  • Reisehåndbøker
  • Samfunnskritiske bøker/debattbøker (også fordi e-bøker kan være raskere tilgjengelige/kjøpes inn raskere enn fysiske dokumenter)
  • Hobbybøker (spesielt på mekking – forsvinner så fort fra samlingen:-))
  • Bøker innen IT, naturfag og matematikk

Bare et lite utvalg, og desverre ingen konkrete titler i denne omgang, men det håper jeg andre kan foreslå i kommentarfeltet til denne posten. Jeg vil også utfordre et par ikke-bibliotekarer… Eirik, Jorunn, Jill og Torill. Hva ville dere lese på skjerm om det var lånt fra et folkebibliotek?

DRM, DiViBib… diskusjonen fortsetter

Den tyske bibliotekbloggen Infobib har plukket opp at jeg har skrevet positivt om DiViBib og er svært interessert i flere norske syn på denne diskusjonen. Dersom du har kommentarer, så er det flott om du slenger de ut på Infobib. Der diskusjonen nå pågår. DiViBib er et tysk system og har blitt et kontroversiellt diskusjonstema blant tyske bibliotekarer. Det er først og fremst de begrensningene som DRM påfører dokumentene som er problematiske. Selv har jeg et litt mer pragmatisk syn på DRM, og mener at det er bedre med e-bøker med DRM, enn ingen e-bøker i det hele tatt, som er situasonen vi har i Norge idag.