Daily Archives | 5 June, 2007

Ukonferanser om Bibliotek 2.0

En ukonferanse er en sosial og spennende konferanseform der deltakerene selv bidrar med organisering, innhold og diskusjon. I Australia har de arrangert det som vi tror er den første Bibliotek 2.0 ukonferansen. Det har blitt ytret ønske om at det arrangeres noe slikt også i Norden og med tanke på at det i 2008 er […]