Monthly Archives | June 2007

Bibliotek, forskning og bibliotekforskning

Tord Høivik har skrevet et spennende innlegg om bibliotekvitenskapens plass i forskning og utvikling. Han har satt fingeren på noe jeg har tenkt mye på men ikke klart å finne noen god måte å uttryukke. Tord har som vanlig en oppklarende og framsynt visjon om hva bibliotekfaget kan gjøre for å få en dypere forståelse […]

Littkrit.no

Noen ideer er bare gode! I fjor startet Aurland folkebibliotek et prosjekt med å gi ungdom sommerjobb som litteraturkritikere. Et strukturert og spennende opplegg der bokanmeldelsene og opplevelsen ble blogget. I år har Petter von Krogh som er primus motor bak dette startet en ny wiki, littkrit.no, som skal være hovednettstedet for årets litteraturanmeldere. Og […]

Et bedre nettbibliotek – prosjektsatsing fra Biblioteksentralen

Biblioteksentralen lyser ut en slags konkurranse/prosjektinnbydelse der folkebibliotek kan bli med i en satsing på et bedre nettbibliotek og få hjelp og støtte til prosjektet fra Biblioteksentralen. Årsmøtet i Biblioteksentralen har bevilget 1.000.000,- norske kroner til prosjektet. MEGET BRA! Siden jeg ikke jobber i et folkebibliotek får jeg ikke være med, men her er noen […]

Ny norsk bok om internett

På Pax forlag har boken Kampen om internett av Terje Rasmussen nettopp blitt publisert. Boken ligger tett opp til det Elektronisk Forpost Norge nå forkjemper, og som alle bibliotekfolk burde stille seg helhjertet bak! Ettersom jeg ikke har fått lest boka selv ennå så siterer jeg forlagets omtale: Siden dets spede begynnelse har Internett vært […]

Ukonferanser om Bibliotek 2.0

En ukonferanse er en sosial og spennende konferanseform der deltakerene selv bidrar med organisering, innhold og diskusjon. I Australia har de arrangert det som vi tror er den første Bibliotek 2.0 ukonferansen. Det har blitt ytret ønske om at det arrangeres noe slikt også i Norden og med tanke på at det i 2008 er […]