Buskerud Fylkesbibliotek 2.0

Buskerud Fylkesbibliotek har startet prosessen mot en skikkelig bibliotek 2.0 side. Siden er naturlig nok under utvikling (evig Beta!) og det er tydelig at noen har lyst til å prøve ut de mulighetene som ligger i de mange web 2.0 tjenstene og verktøyene som ligger der ute. Gratulerer med en god start Buskerud!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *