Month: December 2006

Den grønne maskinen i Norge!


Håkon Wium LieOpera technology er en av de heldig som nå har mottatt en liten grønn datamaskin, en såkalt “One Laptop Per Child” OLPC, som er ment som en solid liten datamaskin for barn i utviklingsland. Tanken bak maskinen er at den skal koste 100 US$ og kun være tilgjengelig
for barn og kjøpes inn i kvanta på en million eller mer av gangen. Et tiltak jeg håper oljenasjonen Norge kan støtte. Maskinen bruker selvsagt kun åpen kildekode og programmer som er gratis tilgjengelig (Opera er ikke åpen kildekode, men er gratis tilgjengelig)
Dette er et av de mest utfordrende tiltakene for å gjøre noe med den gapende kløften mellom de industrialiserte landenes infrastrukturfordeler og utviklingslandenes behov på samme område.

Hvordan kan katalogen bli morsom? Et slags manifest

Tim Spalding, mannen bak LibraryThing har tenkt høyt rundt hvordan man kan gjøre katalogen interessant og til og med morsom.
Et slags manifest om katalogen.

En liten vekker for de fleste som holder på med biblioteksystemer, enten som bruker/kunde eller som leverandør. Både bibliotek og systemleverandører har faktisk samme interesse i dette tilfellet, bedre kataloggrensesnitt (og det er faktisk det som er det viktige her) som tar hensyn til brukerenes verden og bruksmønster ellers på verdensveven er et kjernepunkt for fortsatt overlevelse.

Uten bibliotek, dårlige tider for systemleverandørene!