Monthly Archives | December 2006

Den grønne maskinen i Norge!

Håkon Wium Lie på Opera technology er en av de heldig som nå har mottatt en liten grønn datamaskin, en såkalt “One Laptop Per Child” OLPC, som er ment som en solid liten datamaskin for barn i utviklingsland. Tanken bak maskinen er at den skal koste 100 US$ og kun være tilgjengelig for barn og kjøpes inn i kvanta på en million eller mer av gangen. Et tiltak jeg håper oljenasjonen Norge kan støtte. Maskinen bruker selvsagt kun åpen kildekode og […]

Hvordan kan katalogen bli morsom? Et slags manifest

Tim Spalding, mannen bak LibraryThing har tenkt høyt rundt hvordan man kan gjøre katalogen interessant og til og med morsom. Et slags manifest om katalogen. En liten vekker for de fleste som holder på med biblioteksystemer, enten som bruker/kunde eller som leverandør. Både bibliotek og systemleverandører har faktisk samme interesse i dette tilfellet, bedre kataloggrensesnitt […]

Digital og Sosial 2.0

Konferansen er nå inne i sin andre dag. Bloggen refererer foredragene etterhvert som de skjer og i kommentarer legger deltakerene inn sine meninger og tanker. Etter konferansen håper vi å legge ut podcaster med foredragene.