Google støtter leseopplæring?

Google har laget et nettsted The Literacy Project i samarbeid med bl.a. UNESCO. Nå kommer 1.000 kroners spørsmålet, hvorfor? Såvidt jeg kan se er dette en portal der man får tilgang til å søke i åpne ressurser om leseopplæring/oppmuntring i de forskjellige Googlemiljøene som finnes, f.eks. Google video, Google scholar og book search, og ikke minst Blogger. Det er altså en avgrensning av tilgang til eventuelt tilgjengelig materiale, f.eks. får man ikke tilgang på YouTube-materiale om samme tema, eller tilgang til fulltekst (slik mange bibliotek tilbyr) på materiale man finner i Google Scholar. Altså, en ny frustrasjonsfaktor heller enn en ny hjelp i leseopplæringen. Etter min mening en tabbe av UNESCO å alliere seg med Google. De kunne helt sikkert laget en egen portal (kanskje ikke med like mye oppmerksomhet, så det er vel en av genvistene ved å alliere seg med Google), og heller gitt en oversikt over tilgjengelig materiale fra alle kilder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *